Muzika

Drevna energetska Joga

Ajna chakra - treće oko

Lotus

Adžna u prevodu znači komanda ili alarmni centar, u astrologiji je Jupiter koji simboliše gurua ili učitelja. Mnogi je zovu oko intuicije i to je prolaz kroz koji pojedinac ulazi u astral i psihičku dimenziju svesnosti. U Indiji je zovu božansko oko ili oko znanja zato što je ona kanal kroz koji duhovni tragalac dolazi do spoznaje i uvida u prirodu postojanja. Adžna čakru zovu i oko Šive, jer je Šiva suština meditacije, koja je direktno povezana sa buđenjem adžna čakre. Alhemičari je nazivaju kamenom mudraca.

Na psihičkom planu, ova čakra je most između fizičkog, mentalnog i psihičkog tela. Buđenjem adžna čakre razvijaju se parapsihološke sposobnosti kao što su vidovitost, telepatija, čitanje misli i sl. Kroz nju je moguće slati i opažati energiju misli. Ova čakra je poput psihičkih vrata koja se otvaraju ka dubljim i višim područjima svesnosti. Određenim tehnikama stimulacijom ove čakre se poboljšavaju inteligencija, memorija, koncentracija i moć volje. Tačka – okidač adžne koja se nalazi u centru između obrva se zove brumađa. To je najvažnija tačka za praksu koncentracije, meditacije i vizualizacije.

Adžna čakra je tačka sastajanja, gde se tri glavna energetska kanala odnosno nadija – ida, pingala i sušumna stapaju u tok svesnosti i teku ka sahasrari, temenoj čakri. U mitologiji ova tri nadija su predstavljena kao tri velike reke – Ganga (ida), Jamuna (pingala), i Sarasvati (podzemni tok koji predstavlja sušumnu).

Adžna čakra je i centar gde čovek postaje nevezani posmatrač svih događaja, uključujući i one unutar tela i uma. Ovde je nivo svesnosti toliko razvijen da čovek počinje da vidi skrivenu suštinu koja se nalazi iza svih vidljivih pojava. Kada se ona probudi, značenje i važnost simbola se pojavljuju kao blesak u čovekovoj svesnoj percepciji, i intuitivno znanje se javlja bez napora. To je i centar vančulne percepcije gde se različite moći manifestuju. Kada je adžna probuđena, znanje dolazi i bez pomoći čula.

Simbol adžna čakre je lotos srebrne ili bele boje sa dve latice. Na levoj latici je slovo ham, a na desnoj kšam, a to su bidža mantre za Šivu i Šakti. Jedna predstavlja Mesec ili ida nadi, a druga Sunce ili pingala nadi. Unutar lotosa je savršeni krug koji simbolizuje prazninu – šunju. Unutar kruga je obrnuti trougao koji predstavlja šakti – kreativnost i manifestaciju. Iznad trougla je crni Šiva lingam, simbol falusa, a po drugom tumačenju je simbol našeg astralnog tela. Iznad Šiva lingama je tradicionalni simbol OM. Božanstvo ove čakre je Šiva, a mantra OM prazvuk prvobitnog stvaranja. Osobine adžne su jedinstvo, praznina, istina, svest i blaženstvo.

U njoj se otvara oko znanja, omogućujući nam da vidimo apsolutnu istinu. Zato se ova čakra zove „treće oko“ i predstavlja simbol mudrosti i jedan od atributa Šive.