Muzika

Drevna energetska Joga

Anapana-sati yoga

Buda

Buda je pronašao jednu od najmoćnijih metoda za stvaranje unutrašnjeg "sunca" svesnosti. Ova metoda ne samo da stvara ovu unutrašnju svesnost, već istovremeno dopušta svesnosti da prodre do samih ćelija u telu, do celine nečijeg bića- yoga svesnosti ulazećeg i izlazećeg daha.

Mi dišemo, ali to je nesvesno disanje. Dah je prana, dah je sam život, ali je još uvek nesvestan. Disanje je veza između našeg voljnog i nevoljnog sistema. Možemo kontrolisati disanje do izvesnog stepena i možemo ga zaustaviti za trenutak, ali ne trajno.

Buda je koristio disanje kao sredstvo da se obavljaju dve stvari: istovremeno prva - da se stvara svesnost, i druga - da dopusti toj svesnosti da prodre do samih ćelija u telu. On je rekao: "Dišite svesno". To ne znači da radimo pranayamu. To upravo znači da od disanja stvorimo objekat svesnosti, bez njegove promene.

Nema potrebe da menjate svoje disanje. Ostavite ga kakvo jeste, prirodno. Nemojte ga menjati. Ali kada udišete, udišite svesno. Neka se vaša svesnost kreće sa udisajem. A kada izdišete, neka se vaša svesnost kreće sa izdisajem.

Krećite se sa disanjem. Neka vaša pažnja bude sa disanjem. Plovite sa njime. Nemojte zaboraviti čak ni jedan jedini dah. Buda je rekao da ako možete biti svesni svoga disanja jedan sat, već ste prosvetljeni. Ali ni jedan jedini dah ne sme biti propušten. Kada pokušavate da budete svesni, jedan sat može izgledati kao milenijum. Dišite svesno i mišljenje će prestati. Kada se misao pojavi u umu, vaša pažnja je povučena sa disanja. Jedna jedina misao i vi postajete nesvesni disajnog procesa. Kada udišete i izdišete svesno, malo po malo dolazite do svog centra, zato što disanje dodiruje sam centar vašeg bića. Svakog trenutka kad dah ulazi, on dodiruje centar vašeg bića. Jednog dana počećete da osećate svoj centar, oko pupka.

Ovaj centar se može osetiti jedino ako se krećete neprekidno sa disanjem, a što ste bliži da dostignete centar, teže će biti da ostanete svesni. Možete početi kada dah ulazi. Baš kada ulazi u nos, budite ga svesni. Što se kreće više unutra, svesnost će biti teža. Pojaviće se misao, ili neki zvuk, ili će se nešto desiti, i vi ćete se udaljiti.

Ako možete ići do samog centra, za kratak trenutak disanje se zaustavlja i postoji praznina. Dah ulazi, dah izlazi, a između se nalazi suptilan međuprostor. Taj međuprostor je vaš centar.

Praktikovanjem svesnosti disanja dugo vremena, kada budete konačno sposobni da ostanete sa disanjem, da budete svesni disanja- postaćete svesni i praznine, kada nema kretanja daha. Dah niti ulazi, niti izlazi. Tada ste u suptilnom međuprostoru između disanja, u samom centru. Zato je Buda koristio svesnost disanja kao način dolaženja sve bliže i bliže centru.

Kada izdišete, ostanite svesni daha. Postoje dve praznine: jedna - posle udaha a pre izdaha, i druga praznina - posle izdaha a pre udaha. Ove druge je mnogo teže biti svestan.

Između udaha i izdaha se nalazi vaš centar. Ali postoji i drugi centar - kosmički centar. U međuprostoru između izdaha i udaha nalazi se kosmički centar. Ova dva centra nisu različite stvari. Prvo ćete postati svesni vašeg unutrašnjeg centra, a tada i spoljašnjeg centra. Na kraju, saznaćete da su oba ova centra jedno. Tada će ovo, spoljašnji i unutrašnji, izgubiti svoje značenje.

Buda kaže: "Krećite se svesno sa disanjem i stvorićete centar svesnosti u vama." Jednom kada je ovaj centar stvoren, svesnost počinje da se kreće do samih ćelija, zato što je svakoj ćeliji potreban kiseonik, svaka ćelija diše.

Naučnici govore da čak i zemlja diše. Kada čitav univerzum udiše, on se širi. A kada čitav univerzum izdiše, on se skuplja. U vedama je rečeno da je stvaranje - Bramin udah, a razaranje tj. kraj sveta - izdah. Jedan dah je jedno stvaranje.

Kada vaša svesnost postane jedno sa disanjem, disanje odvodi vašu svesnost do samih ćelija. Tada vaše čitavo telo postaje kosmos. I zaista, tada nećete imati materijalno telo. Vi ste sama svesnost.