Muzika

Drevna energetska Joga

Bandhe

Lotus

Bandhe (što znači: stegnuti, blokirati) preusmeravaju i skladište pranu u određene delove tela, sprečavajući njihovo rasipanje.

One masiraju, stimulišu i utiču na mišiće, organe, žlezde i nerve koji su u vezi sa tim delom.

Kroz ove prakse mnogi fizički i mentalni procesi mogu da se dovedu pod svesnu kontrolu.

  • JALANDHARA BANDHA
  • UDDIYANA BANDHA
  • MOOLA BANDHA
  • MAHA BANDHA
  • MAHA VEDA

GRANTHI – BLOKADE

  • BRAHMA GRANTHI - MOOLADHARA
  • VISHNU GRANTHI - ANAHATA
  • RUDRA GRANTHI - AJNA