Muzika

Drevna energetska Joga

Crna i bela magija Balija

Mahakala

Svaki Balinežanin veruje da njegovo telo, kao električna baterija, akumulira magičnu energiju zvanu sakti koja mu omogućava da izdrži napade zlih sila, ljudskih ili natprirodnih, koje neprestano pokušavaju da podriju njegovo magično zdravlje. Energija sakti nije jednako raspodeljena: neki ljudi su rođeni s talentom da prime više magije od drugih; oni postaju sveštenici, vračevi, i tako dalje, obdareni natprirodnim moćima. Sakti može biti trenirana da služi prema volji onog koji je nosi, kroz sistematsko učenje umetnosti magije i meditacije, ali ljudi čije je srce kontaminirano zlom koriste magiju da naude svojim neprijateljima, ili jednostavno da bi zadovoljili svoje niske potrebe.

Balinežani koriste termin sakti u značenju našeg „sveto“, samo što smisao, ipak, podrazumeva i magične moći (pozitivne ili negativne) koje proističu iz ljudi kao i iz predmeta, poput maski Rangda i Barong, ili iz mesta koja su smatrana za magijski opasna (tenget ili angker), poput pećina, reka i drevnih ruševina. Možete često čuti da sakti poseduju ljudi koji se jedva mogu smatrati svetima, poput našeg trgovca kafom, Makakunga. Neko mi je pričao o jednom davnom princu koji je bio toliko sakti da je mogao da porazi bilo koga samo zureći u njega.

Uobičajeni način buđenja uspavane energije sakti je podvrgavanje procesu mawinten – obredu inicijacije koji obavljaju sveštenici, mađioničari, plesači i glumci da bi mu dali sreću, lepotu, mudrost i lični šarm koji će ga učiniti uspešnim. Naratori i pevači epske poezije (kekawin) imaju magične stihove ispisane medom na njihovim jezicima kako bi im glas bio slađi. Obred obavlja sveštenik koji, posle čišćenja osobe kroz proces maweda, ispisuje nevidljive znake preko njenog čela, očiju, zuba, ramena, ruku, i tako dalje, stabljikom cveta umočenom u svetu vodu.

Balinežani imaju takav odnos prema magiji koju nose jer ih ona stalno opseda – kao jaka ili slaba, čista ili prljava. Pojedinac je magijski ojačan kada je u stanju psihičke čistoće (ening, suci, nirmala) stečene kroz obrede čišćenja. Suprotnost ovome je često pominjano stanje sebel, nečistoća, kada posrnula duša izlaže onog osetljivog napadima zla. Osoba postaje sebel u slučajevima smrti bližnjih, kada je bolesna ili ima menstruaciju, posle rođenja deteta, i tako dalje. U slučaju zverstva, vandalizma, incesta, rođenja blizanaca oba pola, cela zajednica biva zagađena i mora biti pročišćena kroz složena i skupa žrtvovanja. Čak i božanstva zapadaju u stanje sebel, pa kao i svaka žena, Rangda i boginja smrti Durga su sebel jednom mesečno.

Drevno indijsko verovanje je da se pozitivna energija, kada je privremeno iskrivljena i preokrenuta, pretvara u zlo, a kod Balinežana je negativna energija suština nauke o magiji. Čak i bogovi imaju faze poročnosti, njihove krodha ili rodra manifestacije, kada kreativni duh postaje plašljivo božanstvo smrti i destrukcije. Šiva je u stanju besa Kala, a Uma, Šivina žena, postaje Durga. Višnumurti ili Brahmamurti su krodha manifestacije bogova Višnu i Brahma, i prosečni Balinežanin ih doživljava kao mnogoruke, desetoglave demone iz mitologije, zato što je njihova čudovišna pojavnost neuklopiva u ideju božanskog.

U svakom slučaju, zaključak je da ako se preokrene formula magije namenjene duhovnom zdravlju kojem teže (kao u slučaju Rangdine knjige magije), ona postaje moćan izvor zla. Prema tome, magija je jasno podeljena na dobru magiju sa „desne“ strane, penengen, i magiju sa „leve“ strane, pengiwa, koja je crna i zla; obe su zasnovane na istim principima i skoro identičnoj proceduri.