Muzika

Drevna energetska Joga

YOGA DISANJE KAO TERAPIJA


Upozorenje

Nemojte da radite ove tehnike disanja sami, već samo uz nadzor yoga terapeuta.

Yoga terapeut je zdrastveni radnik i mora da poseduje diplomu yoga instruktora.

Minastarstvo zdravlja je usvojilo zakon kojim je alternativnu medicinu priznalo kao tradicionalnu medicinu i JOGA je zvanično priznata kao terapijska metoda za lečenje određenih bolesti.

Za relaksacionu yogu NIJE POTREBNA DIPLOMA.Sacred Lotus

Prema yogi koja je stara više od 6000 godina, bolesti su psihosomatskog karaktera i nastaju kao posledica disbalansa pozitivne i negativne energije.

Prana je živototvorna energija koju čine električna, magnetna, elektromagnetna, fotonska, očna, toplotna i mentalna energija.

Prana može da se vidi kao aura u kojoj se talasi električne i magnetne energije nalaze međusobno pod uglom od 90 stepeni i prave spiralu.

Prana se akumulira u 6 centara duž kičmenog stuba. Čakre su energetski centri ili vrtlozi i odgovaraju endokrinim žlezdama i pleksusima i odatle se prana raznosi po celom telu.

Pranayama je tehnika kojom se količina prane u telu podiže na više frekvence i to je proces pomoću koga se povećava unutrašnja zaliha prane.

Nauka pranayame se zasniva na zadržavanju prane ili kumbaki. Zadržavanje daha je najvažnije zato što omogućava duži period za asimilaciju prane, a i više vremena za razmenu kiseonika i ugljen-dioksida u ćelijama. Povišeni nivo ugljen-dioksida u krvi može da dovede do promenjenih stanja svesti, a u nekim slučajevima i do halucinacija. Zato treba biti vrlo oprezan kod zadržavanja daha jer to može biti vrlo štetno i dovesti do bolesti pluća, naročito astme.


Kako dišem - takav sam.

Disanje se koristi i u dijagnostičke svrhe. Na primer, kada postoji napetost dah je plitak i ubrzan, u strahu kratak i snažan, kada ste tužni - aritmičan, zadihan, kod depresije uzdišući, a kod neuroze je izdah nejednak i nepotpun.

U mojoj školi integralne yoge učimo blizu 100 tehnika disanja, ali najvažnije je da osvestimo disanje, jer svesno disanje ima smirujući efekat na emocije. Određena tehnika disanja stvara osećanje opuštenosti, alfa moždane talase i smanjuje mišićnu napetost.

To je najefikasniji i vrlo jednostavan način da se smiri napet um. Kada je smiren um, opušteno je i telo, a samo kada smo opušteni - srećni smo.

Postoje hiper i hipo ventilacione tehnike pranayame.

Hiper ventilacione tehnike spadaju u vitalizirajuće pranayame. Brzo i duboko disanje raspršuje suvišnu količinu ugljen-dioksida iz krvotoka i povećava unos kiseonika, delujući stimulativno na celo telo. Do toga dolazi usled snažnog mišićnog napora i povećane brzine metabolizma. Ove tehnike imaju pročišćavajuće i zagrevajuće dejstvo na telo i um.

Hipo ventilacione tehnike su, uglavnom, smirujuće pranayame. Nivo ugljen-dioksida može neznatno da se poveća dok nivo kiseonika ostaje nepromenjen. Ove tehnike usporavaju metabolizam, a i frekvenciju moždanih talasa, što vodi u opušteno meditativno stanje.

Dejstvo pranayame na moždane respiratorne centre, kretanje dijafragme, rad srca i mnoge druge faktore, doprinosi ukupnom poboljšanju zdravlja.