Muzika

Drevna energetska Joga

Organski resursi

Malo smo popričali o proteklim događajima, a zatim smo seli na motor i krenuli prečicom u Organske resurse, da bi nam Dušankin prijatelj pokazao put do hrama Ulun Danu koji se nalazio u mestu Bedugul, pored jezera Beratan. Put je bio strm, neravan, pun kamenja. Sporo smo se kretali. Nepregledne šume su davale gust okvir vijugavom putu. Pravili smo male pauze, kako bismo se osvežili vodom i umili oznojena lica. Buka motora je nadjačavala razne zvukove koji su dopirali iz ovog gustog i šumovitog pojasa. Zelenilo je bilo svuda oko nas...

Sunce je već visoko odskočilo kad smo stigli u Organske resurse. Krajolik je ličio na Semiramidine vrtove. Bašte su se kočoperile na padinama koje su bile ispresecane mnogobrojnim putićima i nasipima. Nestvarno zelenilo raznolikog bilja, prošarano raznobojnim, neobičnim povrćem, krasilo je celo područje. Male kuće su izvirivale iz neobičnih vrtova i davale posebnu draž. Stepenaste bašte su bile posve neobične u odnosu na naše, evropske.

Područje je dobilo naziv Organski resursi po tome što se tu, na prirodnom đubrivu, gaji zdrava hrana sa prirodnim ukusom. Skuplja je u odnosu na drugo povrće, kao i kod nas, u Evropi.

Ručali smo u jednom malom restoranu, a potom smo potražili Dušankinog prijatelja koji nam je pokazao prečicu do hrama Ulun Danu. Bio je zabrinut zbog naše odluke da krenemo tim putem. Rekao je da je područje opasno i da vozimo pažljivo. Dao nam je još neka uputstva, a potom smo seli na motor i krenuli u pravu avanturu.