Muzika

Drevna energetska Joga

Povratak

U Srbiju sam se vratio posle pet nedelja. Moje vibracije su postale drugačije. Bio sam izmenjen baš onako kako je i predvideo moj učitelj na rastanku… Sa 40 stepeni po Celzijusu, vratio sam se u moj rodni Beograd gde me je dočekala velika mećava. Krpe snega lepile su mi se na suncem opaljeno lice. Indonezija je bila iza mene i, dok sam se vozio ka kući, učinilo mi se da sam na Baliju proveo pet godina, a ne pet nedelja…

Dani su odmicali, a ja sam postajao sve uvereniji koliko je Suhu bio u pravu… Rekao je da će mnogi ljudi primetiti moju izmenjenu energiju i tražiti pomoć i lečenje. To se pokazalo tačnim vrlo brzo. Nekako, sve se dešavalo začuđujuće lako… Mnoge stvari su se rešavale same po sebi. Prepreke i dalje postoje, ali kako delim moj život na pre i posle Indonezije, na ljude i događaje sada gledam drugačije. Našao sam svoj unutrašnji mir i to je ono najdragocenije što sam ovim hodočašćem dobio. To se ne može kupiti novcem, ni bilo čim drugim.

Bilo je padova i po povratku, ali me je u takvim trenucima spasavala misao na moga učitelja. Njegove reči da on nije učitelj, već običan čovek koji je bio u dodiru sa božanskom energijom, ostale su mi zauvek urezane u sećanju. Primer njegove dobrote i humanosti leži u nesebičnom pomaganju ljudima na svim nivoima, bez ikakve naknade. Uvek osećam njegovo prisustvo, pa čak i sada, dok pišem ove redove.

Početkom juna, Dušanka se vratila sa Balija… Sedeli smo u jednom malom dorćolskom kafeu i pili kafu. Uz evociranje uspomena na naše hodočašće, Dušanka mi je rekla da je bila sa učiteljem i da je malo ljut na mene zbog sličnih grešaka koje sam ovde napravio po dolasku. Dao mi je nove, teže zadatke. Nisam se ljutio. Bio sam svestan da je u pravu... Moj osećaj me nije varao. Suhu me je stalno pratio i za njega nije bilo nikakvih tajni. Zato, u najtežim trenucima, pomislim na mog božijeg brata i učitelja. Srce mi tad preplavi neizmerna ljubav i blaženstvo i tad osetim veliku zahvalnost prema čoveku koji mi daje snagu da istrajem na mome putu.

dr spec. vet. Dean Rašković i dr vet. Mirjana Kljaić