Muzika

Drevna energetska Joga

Yoga terapija: Kancer


Jogički pristup lečenju kancera

Dean

Kancer je sada bolest koja predstavlja takoreći smrtnu presudu; trećina smrtnih slučajeva izazvana je ovom bolešću, a statistika postaje sve gora. Savremen čovek se boji kancera, a naučnici i dalje ne mogu da pronađu lek.

I joga i klasična medicina posmatraju kancer kao bolest ćelija, ali mi se razlikujemo u tome šta smatramo uzrokom bolesti. Medicina je uspela da otkrije kancerogene materije, koje smatra uzrokom bolesti: veštačke boje, konzervansi, dim cigareta, zagađen vazduh su samo neke od njih.

Sa druge strane, joga smatra da je poreklo kancera u mentalnoj strukturi čoveka, to jest u lošim mislima, destruktivnim stavovima. Kod mnogih bolesti simptomi se javljaju rano, ali kancer je podmukla bolest i moguće je da se godinama ne jave nikakvi simptomi.

Mnoge bolesti javljaju se zbog urođene reakcije tela za očuvanjem. Rezultat takvih bolesti je stvaranje imuniteta organizma. Kancer je drugačija vrsta bolesti. On ne dolazi da obnovi telo, već da ga uništi.


Da li kancer može da se izleči?

To je ozbiljno pitanje na koje pokušava da odgovori klasična medicina. Pronalaženju odgovora posvećeno je na hiljade naučnika i potrošene su milijarde dolara. Ono što mi želimo da znamo jeste da li joga ima šta da ponudi.

„Spontana remisija“, neobjašnjiva regresija kancera viđena je u malo slučajeva. U isto vreme, bilo je mnogo pronađenih „lekova“ protiv kancera, koji su se pokazali uspešnim u izolovanim slučajevima, iako medicina nije mogla da objasni kako su oni delovali. To su zaista raznolike terapije. One uključuju sok od grožđa, terapiju suncem, svetu vodicu, koštice kajsije, molitve i pšeničnu travu. I ovo je samo delić onoga što nauka nije uspela da objasni. Ove terapije su nenaučne, pa zato i neprihvatljive za mnoge ljude. One su možda čudne, zanimljive i besmislene, ali hajde da ne sumnjamo u to da su bile delotvorne u lečenju kancera, iako ta uspešna izlečenja ostaju neobjašnjena.


Uloga joge u lečenju kancera

Joga je pomogla mnogim pacijentima, čak i onda kad su sve nade bile napuštene. Joga je uvek blagotvorna, čak i kad je smrtni ishod neizbežan, jer ona opušta, ublažava simptome, daje nadu i ohrabruje, ali, takođe, produžava život.


Petogodišnji period inkubacije

Kao što znate, kritičan period kod kancera traje pet godina. Potrebno je pet godina, ili duže, da bi se javili simptomi ove bolesti i da bi se dijagnostikovala. Možda je njeno poreklo u jednoj misli i jednoj ćeliji. Umnožavanje ove male žiže pobune protiv ravnoteže i sklada nastavlja se sve većom brzinom tokom sledećih pet godina, pre nego što bolest biva otkrivena. Tokom ovog perioda, kancer koji raste može biti iskorenjen.

Mora se razmotriti preventivna uloga joge, naročito hatha joge shatkriyas, na primer shankhaprakshalana, koja periodično čisti ceo gastrointestinalni trakt. Joga leči, deluje preventivno i predstavlja meru predostrožnosti. Osoba koja usvoji jogički stil života izvodeći asane, pranajame i meditacije ima najbolju moguću garanciju za budućnost bez kancera.


Predviđenih pet godina života

Efikasnost lečenja kancera podrazumeva produžetak života za pet godina. Mnogi pacijenti živeli su bez kancera pet godina pošto je bolest otkrivena i lečena. Rezultati svih vrsta lečenja kancera i danas su nezadovoljavajući, iako ima nekoliko obećavajućih rešenja.

Joga vežbe, uključujući joga nidru i meditaciju, treba kombinovati s već postojećim tretmanom, koji podrazumeva post, određeni režim ishrane, operaciju i zračnu terapiju. Ovakav pristup lečenju biće deo kliničkih ispitivanja u budućnosti. Pionirska istraživanja su već obavljena, i rezultati su pozitivni. Oni su pokazali da joga sprečava razvoj kancera i pojačava dejstvo konvencionalne terapije.

Sledeći korak je neko veće istraživanje, u kojem će učestvovati dve grupe pacijenata. Jedna grupa će biti podvrgnuta samo konvencionalnoj terapiji, ali ne i jogi. Na ovaj način ispostaviće se naučni dokazi koji će sačuvati mnoge živote u budućnosti.


Intenzivna meditacija

Meditacija nudi najbolje izglede za remisiju kancera posle dijagnostikovanja. Najbolji rezultati postižu se kombinacijom meditacije s pranajamom, asanama i preporučenom ishranom. Meditacija pacijenta oslobađa depresije. Ozbiljna depresija i anksioznost pacijena gotovo uvek pogoršavaju njegovo stanje. Depresija oslabljuje imuni sistem. Meditacija ojačava imunitet, pa je zato prvi korak ka remisiji, to jest popuštanju nekih simptoma bolesti.


Dužina i kvalitet života

Pacijenti oboleli od kancera najčešće pate zato što nisu spremni da prihvate svoju smrt. Oni se grčevito drže za ostatak života ne shvatajući da je kvalitet vremena koje im je preostalo mnogo važniji od kvantiteta. Najveći deo bola i patnje izvire iz psihe, gde um u potrazi za večnošću zapravo ubrzava smrtonosni proces. Delotvornost meditacije ne treba meriti samo kroz činjenicu koliko je život bolesnika produžen već i kroz kvalitet preostalog života koji on ostvaruje.


Meditacija donosi mir, prihvatanje i nepristrasnost

Meditacija je vežbanje svesnosti, i tada se otkrivaju više istine. To je proces u kojem se razotkrivaju laži i iluzije, naročito u vezi sa životom i smrću. Kod lečenja pacijenata koji su u odmakloj fazi bolesti, duga meditacija, koja traje nekoliko sati dnevno, vodi do nivoa svesti gde oni mogu da prihvate svoju situaciju.


Nefleksibilno ponašanje i odnos prema životu

Kancer započinje psihičkom ili fizičkom nefleksibilnošću u ranijem životu koja se uspostavlja i ukorenjuje u načinu života i mišljenja. Tokom meditacije pacijenti dosežu dublji, prelogički nivo svesti. Oni prolaze kroz neku vrstu regresije mentalnih aktivnosti, vraćajući se u raniji deo života i iskustva, pre pojave nefleksibilnog i destruktivnog ponašanja. Ovo je praćeno sličnom regresijom fizioloških funkcija gde se uobičajeni homeostatički mehanizam ponovo uspostavlja.


U meditaciji je važna poza

Dok meditira, pacijent mora da sedi mirno, svakog dana najmanje sat vremena. Možda se čini da je surovo ovako nešto tražiti slaboj i bolesnoj osobi. Ipak, ovo je ključan deo terapije, jer raste odlučnost pacijenta, što je najvažnije u budućim prognozama. Kada se osoba navikne na meditaciju, neudobnost će biti prevaziđena.


Meditacija svesnost diže na viši nivo

Pacijenti duboko proživljavaju terapiju meditacijom. Onima koji uspeju da pobede bolest život postaje smisleniji i ispunjeniji. Ta promena nije samo filozofske ili etičke prirode već posledica viših nivoa svesti. Ona se primećuje prvo u ponašanju. Prijatelji i rodbina pacijenta kažu da se on na neki način promenio, da je postao bolja osoba, s više razumevanja. Obično izjavljuju: On se više ne uzbuđuje mnogo; nije zabrinut zbog bolesti kao ranije.

Ove spoljašnje manifestacije su posledica unutrašnjeg, duhovnog razvoja. One se ogledaju u drugačijem psihičkom stanju i poboljšanoj kliničkoj slici, što često pacijentu produžava život, koji dobija dublji smisao. Ovaj period u kojem se bolest povlači, trenutno ili zauvek, direktna je posledica meditacije. Tokom ovih „dodatih“ dana pacijent razvija dublje razumevanje svog okruženja i svoje bolesti. To je ključna prekretnica u borbi protiv kancera. Svest se menja u korenu. Osoba više ne tone u samosažaljevanje i frustraciju već postaje svesna svoje uloge u procesu razboljevanja i ozdravljenja.

Sledeći važan korak u meditaciji javlja se kada pacijent postaje više zainteresovan za novo iskustvo života nego za svoju bolest. Olakšanje u vezi s bolešću postaje sporedni efekat uzvišenog iskustva. On više nije opsednut bolešću, i to može biti samo dobitak. Novo stanje svesti pomaže da se kancer povuče, u nekim slučajevima i potpuno.


Joga nidra tokom lečenja kancera

Joga nidra može se usvojiti kao deo lečenja kancera svih stadijuma. Naročito je korisno ako se kombinuje s meditacijom. Joga nidra u šavasani treba da prati meditaciju u sedećem položaju. Na ovaj način uspostavlja se ravnoteža između koncentracije i opuštanja.

Pomoću joga nidre brzo možete iskusiti moć uma. Um leči, stvara, vizualizuje, uništava. Meditacija je stanje duboke koncentracije, što podrazumeva određeni napor. S druge strane, joga nidra je proces kreativne prepuštenosti, odustajanja od svih predrasuda da bi svesnost sama isplovila kao drvo nošeno talasima okeana. Meditacija traži trud, dok joga nidra podrazumeva opuštanje i prepuštanje.

Joga nidra je iz više razloga posebno pogodna za lečenje kancera. Prvo, prethodni deo života, sećanja i iskustva mogu „eksplodirati“ iz podsvesti, pa se nekadašnje neprilagođenosti mogu prepoznati i ispraviti. Pomoću slika i simbola probudićete duboku podsvest i potisnuta sećanja i fantazije.

Drugo, unapređena je sposobnost buđenja i pokretanja prane (bioplazmične energije) i njenog svesnog usmeravanja kroz celo telo. U tantri, ovo je nauka po imenu prana vidya. To je jedan ceo sistem sadhane koji se otvara u dubljim nivoima joga nidre. Ovo je osnova psihološkog, praničnog, mentalnog i spiritualnog lečenja. Treće, veza između joga nidre i prana vidye unapređena je svesnom vizuelizacijom izlečujućih sila i oblika raznih vrsta. Lečenje podrazumeva vizuelizaciju kanala ispunjenih svetlošću ili energijom koji prolaze kroz celo telo. U početku to je samo zamišljanje, ali s vremenom postaje iskustvo koje deluje. To se zove lečenje pranom.

Takođe, tokom lečenja možete razvijati mnogo živopisnije slike. Na primer, zamišljajte da se kancer smanjuje jer vojska belih krvnih zrnaca napada ćelije kancera; telo je zdravo, i to vidimo svaki put iznova. Ovo je mentalno lečenje.


Moć sankalpe

Na kraju, joga nidra razvija snagu volje. Kod lečenja kancera veoma su važne istrajnost i volja. Do njih se dolazi pomoću sankalpe tokom joga nidre.

Sankalpa znači „lična odluka“, koja je, inače, potrebna u svim oblastima života. Ona je formulisana kao kratka pozitivna rečenica koja se stalno ponavlja sa punim razumevanjem, ubeđenošću, verom da je to realnost koja se ima dostići. U stanju opuštenosti, kada je um otvoren, ova rečenica će biti posejana u samu podsvest.

Sankalpa je najmoćniji način preokreta života koji donosi jasne rezultate. Ona je oduvek bila korišćena u tantri, i to u različite svrhe. Delotvorna je jer pokreće moćne sile – podsvesnu snagu, koje postajemo svesni. Neki mogu da kažu da je to vrsta hipnoze ili „ispiranja mozga“, a možda to i jeste istina. Ali nemojte zaboraviti da je vaše sopstvo došlo do samo vaše sankalpe – dakle, to je ono što vi iskreno želite. Vaše lično Ja je ono koje ispira vaš mozak, i vaše lično Ja je ono koje hipnotiše.

Dugogodišnja istraživanja su pokazala da joga nidra dovodi do neverovatnih rezultata. Oboleli od kancera trebalo bi da vežbaju pod stručnom kontrolom, u kombinaciji sa pranajamom, meditacijom, dijetom i praksom amaroli.AMAROLI

Postoji još jedna praksa koja je ponekad preporučljiva u slučajevima kancera ili nekih drugih ozbiljnih bolesti. U tantri je ona poznata kao amaroli ili šivambu kalpa – terapija urinom. Može se kombinovati s postom pod stručnim nadzorom.

Amaroli ne treba praktikovati ako: ishrana uključuje životinjske namernice ili prerađene namernice pacijent uzima neke lekove.

Ipak, ukoliko je to potrebno, praksa amaroli može biti prekinuta i ponovo nastavljena posle konvencionalne terapije.


Uloga otrova

Prema medicinskim istraživanjima, urin je toksičan i otrovan, ali joga otkriva da su otrovi ponekad korisni i neophodni ukoliko se pravilno upotrebljavaju. Da bismo se oslobodili otrova, ponekad je potrebno da uzmemo otrove. Isto je sa mnogim savremenim lekovima koji izazivaju razne neželjene efekte poput dijareje, povraćanja, osipa, gubitka sluha, oštećenja jetre itd. Zar nisu i to otrovi ? Ipak, ponekad nam doktori prepisuju te lekove kao korisne. Za zdravu osobu digitalis je otrovan, ali za osobu sa srčanim problemima to je spasonosni lek. Na isti način, oboleli od karcinoma treba da koriste urin.

Urin je za spoljašnju upotrebu, i može biti efikasan i kod teških oblika kancera, iako još nije otkriveno kako deluje na imuni sistem. Amaroli ima veliku ulogu u lečenju kancera, a vreme prihvatanja ove prakse tek dolazi. Na kraju krajeva, prostaglandin je dobijen od urina životinja, penicilin od buđi. Zašto onda ne bi bila korisna i izlučevina našeg sopstvenog organizma ?


Urin je ultrafiltrat krvi

Urin nije isto što i ostali otpadi tela. Naprotiv, to je ultrafiltrat krvi, sterilan i antiseptičan. Naravno, ukoliko je ishrana prezasićena mesom, jajima, mlekom itd., urin će imati visoku koncentraciju uree i amonijaka – proteinskog otpada. Ali to nije ishrana koju preporučujemo ukoliko praktikujete amaroli. U stvari, životinjske namirnice, uključujući mleko, puter i sl., jesu u potpunosti kontraindikovane kod svih vrsta kancera, a naročito ukoliko se praktikuje amaroli.


Tantrička medicina

Amaroli je važna praksa u tantrizmu. Tantrički spis Damara Tantra posvećen je korišćenju urina u svrhe izlečenja, i otkriva metode pripreme i upotrebe urina u svrhu prevazilaženja bolesti i njenih posledica na um i telo. U tekstu se urin naziva šivambu – sveti nektar božanstva Šive. Takođe, napominje se da osoba koja dovrši praksu amaroli dostiže uzvišeno stanje svesti koje ima Šiva lično.

Medicina praksu amaroli objašnjava kao sredstvo koje pokreće isceljenje oslabljenog organizma, što znači da su podstaknuti napori organizma da prebrodi kancer. Amaroli se obavlja u tajnosti i osami, uz dug post i meditaciju, što pojačava celokupan efekat. Praktikuje se kada je bolest došla do stadijuma koji se ne može tretirati uobičajenim procedurama.

U Indiji, ljudi koji se razbole od kancera ne odlaze u bolnicu, gde bi ih negovali sve do smrti. Radije, oni napuštaju dotadašnji svakodnevni život i odlaze negde gde mogu da praktikuju amaroli, meditiraju i poste, sve dok se ne izleče.

Čak i oni koji ne uspeju da telo oslobode kancera imaju najbolju moguću šansu da prepoznaju manjkavost svoje podsvesti koja ih sprečava da iskoriste prirodne potencijale. Kada to uvide, javlja se nova slika stvarnosti, i oni umiru oslobođeni bola, s dostojanstvom i svesnošću, u krilu božanstva Šive.


Kako amaroli deluje

Još uvek nije utvrđeno kako amaroli deluje. Ipak, praksa je pokazala da amaroli pokreće proces psihofizičkog oporavka na sledeći način:

Psihički oporavak: spoznaja i oporavak od negativnog načina razmišljanja, čega uglavnom nismo ni svesni, dešava se već pri prvom svesnom sagledavanju podsvesti. Tada prepoznajemo loše misli, ubeđenja, i sve ono što pomaže da se kancer razvije, i to ispravljamo u meditaciji.

Kancer najčešće nastaje kada ne uspevamo da prepoznamo i prihvatimo neke aspekte života, a to utiče na neefikasno funkcionisanje telesnih organa. Na primer, kancer rektuma, grudi ili materice može biti začet u osećaju da ovi organi imaju veze sa nečim prljavim ili neprirodnim.

U jogi učimo da ljudsko telo pripada carstvu prirode i da nijedan njegov deo ne može biti nečist. Jedino što može biti prljavo jeste izopačen i ograničen um. Amaroli, naročito kada se praktikuje uz dijetu i meditaciju, najbrži je put u rušenju granica između svesti i podsvesti.

Kako ćemo doživljavati urin, zavizi od našeg stanja svesti. Ako ga vidimo kao nešto prljavo, to je ili zbog lošeg načina života, loših navika i nezdrave ishrane, ili zbog toga što patimo od predrasuda. Kada jednom očistimo i telo i um, urin postaje pravi nektar, koji je u stanju da brzo eliminiše iz našeg tela čak i kancer.

Fizički oporavak: sadržaj urina zavisi od naše ishrane i metabolizma. Takođe, sastav zavisi i od mentalnog i emotivnog stanja u kojem smo bili tokom nekoliko sati pre davanja urina. Poznato je da on sadrži razne hormone i njihove produkte, uključujući prostaglandin, adrenalin (hormon stresa), seksualne hormone, pa je zato jasno da urin jasno ukazuje na naše psihičko i fizičko stanje.

Period spavanja je vreme kada naša podsvest slobodno govori. Iako mi toga nismo svesni, aktivnosti tokom sanjanja utiču na hormonalni sastav prve jutarnje mokraće, koja je naročito preporučljiva obolelima od kancera.


Amaroli uništava ćelije kancera

Ćelije kancera poznate su po tome da se brzo i nekontrolisano umnožavaju jer su fiziološki u prednosti u odnosu na normalne ćelije. Kancer nastaje kada jedna neposlušna ćelija počne da živi sama za sebe. Ćelija se brzo deli, njene ćerke ćelije takođe, i ubrzo one počinju da koriste sve hranljive sastojke namenjene celom organu. Zato oboleli obično oslabe, izgledaju iznureno i slabo, dok kancer nastavlja da cveta koristeći nutritiente namenjene celom organizmu.

Istovremeno, zdrave ćelije ubija metabolički otpad ćelija kancera. U praksi amaroli pristupamo uništavanju ćelija kancera njihovim sopstvenim otpadom na koji su one osetljivije od ostalih telesnih ćelija. Kao rezultat ćelije kancera umiru od izloženosti sopstvenim otrovima, i to mnogo brže od normalnih ćelija, koje se adaptiraju i postaju otporne na visok nivo kancerogenog otpada u njihovom okruženju.

Ovaj pristup je isti u klasičnoj medicini, koja koristi najmoćnije otrove poput azotnog iperita, ili radioaktivnog zračenja, znajući da su ćelije kancera manje otporne na te otrove od normalnih ćelija i da će zato pre biti uništene. Ipak, u ovom slučaju amaroli je mnogo efikasniji jer predstavlja prirodni produkt tela.

Kada se amaroli praktikuje u sve većim količinama, dok se ishrana polako smanjuje i potpuno prekida, najviše su pogođene ćelije kancera, jer one nisu stvorene da se bore protiv sopstvenog smrada. Ostale telesne ćelije opstaju, jer um ne propušta priliku da se oslobodi dugogodišnjeg napasnika. One pružaju otpor i bore se kao tajni pokret otpora okupirane zemlje.

Ćelije imaju prednost jer su već bile izložene otrovima neprijatelja, to jest kancera, tokom poslednjih najmanje pet godina. One su stekle otpornost jer su već dugo tajno patile, poput poraženih stanovnika okupiranog grada. One su naučile da opstanu u najlošijim okolnostima, dok je tlačitelj navikao da živi u obilju.

Kada se jednom odlučno započene praksa amaroli, tlačitelj mora da odustane. Hrana koju uzima ponestaje, a s druge strane zalihe otrova na koji je on visokoosetljiv rastu. On neizbežno mora da nestane.

Amaroli je drastična terapija za drastičnu bolest. Ipak, ne postoji garancija za izlečenje, jer ono zavisi od snage pacijenta u davanju otpora, vere i izdržljivosti. Ali, to je najbolja šansa koju može prihvatiti. Medicina ne treba da odlaže istraživanja ove prakse.