Muzika

Drevna energetska Joga

Karma

Buda

Uporednim proučavanjem religija našao sam da se svakom osnivaču religija javilo neko svetlosno biće, ili je čuo glas, ili mu se javio bog. Pa kako onda da se sve religije toliko razlikuju, a u suštini sve su slične. Šta je istina i koja je religija prava ?

Sve se religije slažu da postoje bića od elemenata vatre, od svetlosti, koja se nekima prikazuju i koja se nekad mogu videti[u hrišcanstvu anđeli, u islamu meleci i džinovi, zatim duhovi, razna prosvetljena bića koja se javljaju u različitim oblicima itd. Budističko objašnjenje koje sam ja dobio kaže: nema raja ili pakla, to su samo stanja uma, koje stvara naš ponos ili bes, tako da i sva bića koja se nalaze u tim različitim stanjima, samo doživljavaju rezultate sopstvene karme. Karma ih je dovela do toga da oko sebe stvaraju te različite svetove.To je karmički uzrok ljudske vizije. Imamo, zatim, deve ili bogove, koji imaju suptilna tela i žive na različitim astralnim ravnima i mogu da žive veoma dugo, imaju treće oko i mnoge psihičke moći a ponekad, imaju čak i nešto malo mudrosti, ali ima i dosta ne baš inteligentnih deva ili sa vrlo lošim osobinama, pakosnih i zlih, lošeg karaktera. To su, obično, deve sa kojima medijumi stupaju u kontakt, one govore kroz te medijume i neretko, lažu i govore da su ovo ili ono, slavne osobe, ili neki veliki prosvetljeni majstor [guru]. Postoje i više vrste bogova-brahme. Oni žive na mentalnim ravnima i, u poređenju sa devama, žive mnogo duže, mnogo su inteligentniji i mudriji, ali se nalaze mnogo dalje od ljudske rase, tako da veoma retko govore kroz medijume.

Ponekad se obraćaju prorocima i kažu: „JA SAM BOG, STVORITELJ NEBA I ZEMLJE“.

To, ustvari, verovatno, govori neki brahma. U hinduizmu, brahma je ime boga - stvoritelja ali u budizmu je to opšte ime za tip egzistencije i klasu božanstava. Zato utočiste budisti traže u prosvetljenom biću, jer ono može da nas vodi putem koji ide izvan samsare pošto je izvan vremena i uslovljenosti, dok su bogovi, još uvek, u vremenu i uslovljenosti. Samo kroz stvarno znanje dostižemo oslobođenje, tj. prosvetljenje, a u tibetanskom budizmu se to zove postizanje duginog tela kao što je to Isus postigao (svetlosno telo). Naime, mnogi su videli kako se uzdiže u vidu svetlosti. Buda nije jedna ličnost, buda znači oslobođen, tj. prosvetljen. Sva bića koja to dostignu zovu se BUDE, tj. ostvarili su znanje konačne stvarnosti. Ne postoji više dualizam, tako da su njegovo znanje i biće isto; potpuno su integrisani. Buda nije nešto „gore na nebu“, kao bog koji sedi na tronu dok mu se mi molimo, buda je u srži našeg sopstvenog bića i sva je živa bića imaju. Uvek je bio tu, kao sunce na nebu, ali ga ne vidimo od oblaka. Ako pročistimo sve nivoe velova koji su nastali usled karme sakupljene tokom prošlih života, a sastoje se od naših negativnih emocija i pogrešnih ideja o stvarnosti, ako pročistimo i otklonimo sve te velove, onda će na videlo izaći naša izvorna priroda bude i onda raspoznajemo ko smo mi u stvari, prepoznajemo svoju izvornu prirodu bude, a sredstvo za pročišćavanje tih velova je praktikovanje puta.To je razlog za praktikovanje, a ne puko intelektualno saznanje. Prema tome, treba praktikovati, meditirati i sam se uveriti.

Praktikovanjem dobijamo direktnu spoznaju-to je najvažnije. Normalno, najbrže se napreduje ako smo sa našim učiteljem zajedno u meditaciji. Ja sam imao to iskustvo ali sam takođe, imao i iskustva kada sam sam meditirao. Sve je u suštini stvar iskustva-ako to doživimo, verovaćemo. U budizmu nema slepog verovanja-samo praktikovanje i lično iskustvo. Ovo govorim iz ličnog iskustva jer sam proveo skoro godinu dana u povlačenju u tibetanskom manastiru.

Šta je u stvari KARMA? Obično se pogrešno kaže da je to sudbina. U stvari, to su naše aktivnosti koje uzrokuju posledice. Prvo, moramo da imamo nameru, zatim da imamo priliku, onda da uradimo to i na kraju da se ne kajemo zbog toga. To je karmički put tj. to ce, u budućnosti, imati posledice. Šta poseješ, to ćeš požnjeti-samo ovo je rečeno pre 2600 godina.

„Samsara“ znači živeti u neznanju i stalnom procesu reinkarnacije-sve dok se ne prosvetlimo. Neznanje je uzrok svega ovoga. Usled neznanja stvari gledamo na dualistički način zato što tako gledamo na stvari, imamo osećanja, prianjanja i odbojnosti, a zbog toga delujemo. Delujući, stvaramo više karme i zato se ponovo nalazimo u transmigraciji [reinkarnaciji]. Zato točak karme nastavlja da se okreće... TO SE NAZIVA „SAMSARA“ - nema vremena kada je počelo. Nikada nije počelo-samo se vrtelo stalno od bespočetnog vremena. A šta je drugo ime za nešto što je uvek postojalo i postojaće ? To moramo sami da otkrijemo kada napredujemo na duhovnom putu. Reči su prazne, ako nemamo to iskustvo.