Muzika

Drevna energetska Joga

Krija joga

Dean Raskovic

Svesnost

Svesnost je suština krija joge, baš kao i druge tehnike meditacije. Biti sposoban da svedočiš o svim pojavama, unutrašnjim ili spoljašnjim, bez vezivanja za njih, podrazumeva usredsređenost uma. Uopšteno, um je neprekidno preplavljen spoljašnjim i unutrašnjim stimulusima. U umu je neprekidna buka. Slika uma, polja percepcije, preplavljena je ovom beskrajnom pometenošću, što onemogućava dublje istraživanje unutrašnjeg bića. U meditaciji, ali i u svakodnevnom životu, neophodno je utišati tu buku. Jedna od najmoćnijih metoda je postati svedok svih pojava.

Emocije su povezane sa spoljašnjim i unutrašnjim pojavama i na taj način one postaju gorivo za mentalnu buku. Emocionalna vezanost hrani misli i reakcije na misli. Biti samo svedok znači preseći lance emocija, što prekida unutrašnju buku i smiruje um. Pod ovim uslovima u umu nastupaju shanti (mir) i dharana (koncentracija).

Koncentracija i svesnost - definicija

Koncentracija znači fokusirati pažnju u jednu tačku ili objekat i odstraniti sve druge predmete i misli. Uopšteno, koncentracija je potiskivanje različitih misli.

Svesnost se u širem smislu tumači na dva načina:

  • 1. Svesnost je vežbanje svedočenja;
  • 2. Svesnost kao spontana meditacija; stanje savršene unutrašnje tišine u kombinaciji sa uzvišenom budnošću.

Biti svestan znači biti svedok svojih dela i misli. To znači odvojiti se od mislećeg uma. Um i dalje nezavisno i normalno funkcioniše bez pritiska, ali vi se ne identifikujete sa njim. To je svesnost i može se primeniti u svakodnevnom životu, kao i u krija jogi i drugim meditativnim tehnikama.

Nesvesnost znači identifikovanje sa predmetima, idejama i slično. To se zove mišljenje, kada je svesnost uhvaćena u zamku unutrašnjim ili spoljašnjim predmetom percepcije. Ove smetnje mogu biti uklonjene tako da predmeti i ideje ostanu odvojeni od samoidentifikacije. To znači postati svedok svih mentalnih aktivnosti i fizičkih akcija.

Svesnost znači i to da nema prisilne koncentracije koja bi oterala misli. To je naročito važno u krija jogi.

Kompjuterski um

Um je mašina. Programiran je na bezbroj misli; pun je misli o prošlosti i planovima o budućnosti. Zaražen je i opterećen brigama, strahovima, ljubomorom itd. Preopterećen je pitanjima poput, da li se dopadam ili ne toj osobi, da li sam napravio dobar izbor, da li sam napravio budalu od sebe, ili, danas sam bio stvarno pametan, itd. Um se može sećati nekog lepog godišnjeg odmora ili neke neprijatne rasprave. Nema kraja ovakvim mentalnim obrtima. On se nikada ne može zaustaviti ili potisnuti, jer će neminovno ponovo isplivati, i to sa još jačom snagom. Poistovećivanje sa procesom mišljenja nikada ne vodi miru, blaženstvu i samospoznaji.

Dakle, šta treba da uradite da biste pronašli mir u životu? Najdirektnija metoda je razvoj svesnosti. Morate da pokušate da budete svedok svim mislima i delima kao da nemaju veze sa vašim postojanjem. Na ovaj način se razbija čarolija - hipnotički neprestani tok misli. Umesto da budete izgubljeni u mislima i delima, pokušajte da budete svedok tome.

U Indiji, način funkcionisanja uma zove se karma. To se odnosi na mentalne utiske koji predstavljaju nečiju ličnost. Reč je o mentalnim slikama koje nekog čine da se oseća inferiornim ili superiornim, dobrim ili lošim, itd. Ove slike nastaju u umu i uzrokuju odgovarajuće spoljašnje reakcije. Ako se neko identifikuje sa njima, lako može da se izgubi na životnom putu. Karma je u umu; ona predstavlja zapletenost i vezanost za spoljašnje fenomene i podsvesne sadržaje uma. Da biste se oslobodili ovakvih karmičkih stega, morate postati svedok.

Ipak, ljudi ne odustaju lako od svojih misli, naročito onih prijatnih. Oni ne smeju da se oslobode svoje vezanosti za misli i ideje, jer boje se da će naići na besmisao u životu. Ali istina je baš suprotna. Što se više budete odricali misli i ideja, naći ćete više sreće i smisla.

Svesnost u svakodnevnom životu

Pokušajte da razvijate svesnost svakodnevno. Obavljajte sve dnevne dužnosti. Trebalo bi da radite, jer rad smiruje nemiran um. Ako ne radite, razmišljaćete o svojim problemima, postaćete negativni i letargični. Obavljajte svoje dužnosti, ali pokušajte da budete svesni. Posmatrajte svaku misao, emociju, delo. Pustite da se misli i emocije javljaju bez vašeg razmatranja i posmatrajte ih nepristrasno. Ako počnete da prosuđujete, osnažićete šemu misli svog uma. Nemojte da se naprežete; samo budite nepristrasni. Dozvolite da sva osećanja, uspomene i slično isplivaju iz podsvesti. Nemojte da se borite protiv njih; samo ih pustite da se pojave bez reakcije.

Ovako treba da izgleda vaš svakodnevni život: radite i mislite, ali nemojte biti ograničeni svojim delima i mislima. Budite nepristrasni. Budite samo svedok. To će doneti mir u vaš život, a takođe vaš um će postati otvoren za praksu krija joge. Nepristrasnost je važna osobina koju polako morate da budite, zato što će povećati vašu sposobnost da održavate svesnost tokom svakodnevnog života.

Da biste probudili svesnost, trebalo bi da vežbate i druge oblike joge, na primer, karma jogu, bakti jogu i jnana jogu. U početku će vam ići teško. Navikli ste da budete izgubljeni u tokovima misli; zbog toga ćete lako i brzo potonuti u zaborav, prepuštanje i nesvesnost. Probudićete se ponovo iz izmaglice misli i shvatiti da ste potonuli u stanje odsustva svesti. Nemojte da brinete, jer potrebni su vreme i vežba.

Svesnost u krija jogi

Meditaciji možete da pristupite na dva načina: kroz svesnost ili koncentraciju. U tradicionalnim spisima uglavnom je preporučena koncentracija. Ipak, ona je nemoguća u današnjem brzom i haotičnom svetu, jer ljudi često pate od dubokog unutrašnjeg nemira. Naprezanje da se koncentrišete može doneti više štete nego koristi; može stvoriti umnu napetost, glavobolju i frustraciju. Ako pokušate da se borite protiv uma, sigurno ćete izgubiti bitku.

Pre nego što dostignete usredsređenost uma, morate da se oslobodite unutrašnjeg nemira, podsvesnih čežnji, strahova, itd. Ovo se postiže kroz praksu vežbe svesnosti. Um će se postepeno pročistiti i smiriti.

Koncentracija i svesnost vode ka meditaciji. Svesnost je ipak mnogim ljudima laganiji i pristupačniji metod. Samo oni koji već imaju smiren um mogu odmah pristupiti koncentraciji kao putu ka meditaciji. Vežba svesnosti je metod krija joge. Ona oslobađa moć uma. To je zato što krija joga, iako je drevna, savršeno odgovara modernom čoveku.

U krija jogi treba da budete svesni same prakse: disanja, mantre, pokreta tela, bilo čega. Pazite da vas ne zavedu misli ili spoljašnja dešavanja. Dozvolite da utisci cvetaju u umu, budite svesni njih, ali, takođe, budite svesni vežbe koju izvodite. Ne trudite se da se koncentrišete; samo budite svedok svojih misli, spoljašnjih dešavanja i same vežbe. Mentalni talog će izroniti iz podsvesti i izvor uznemirenosti biće uklonjen. Ovaj proces mora da se desi pre nego što nastupi koncentracija. Ne potiskujte misli, samo budite svesni i nastavite sa vežbom. S vremenom, um će postati miran.

Cilj krija joge jeste da dovede do stanja odsustva misli, ali to stanje nije moguće postići potiskivanjem misli. Misli su kao veo koji sprečava ispoljavanje bića, isto kao što prljavština na prozoru sprečava viđenje sunca koje napolju sija. Stanje odsustva misli je kao savršeno čist prozor, i ovo stanje uma nastupiće prirodno kroz praksu krija joge.

Ali nemojte da se trudite da proizvedete to stanje odsustva misli kao cilj krija joge, jer misli će se samo umnožiti. Vežbajte i posmatrajte misli koje dolaze. Jednostavno budite nepristrasni posmatrač i zadržavajte svesnost o vežbi.

Potiskivanje beznačajnih misli

Na određenom nivou praktikovanja krija joge, vaš um će postati miran, i javljaće se samo neke beznačajne misli. U tom momentu opravdano je potiskivati misli. To se može desiti nekoliko meseci posle redovne prakse, ili u bilo kom povoljnom trenutku. Nemojte suzbijati emocionalno nabijene misli, već samo one manje važne. To je kao sa slonom i mravom. Ako vas uznemirava slon, morate da osmislite taktiku kako da ga se oslobodite. Morate da posmatrate i da budete lukavi. Ali, ako vas uznemirava mrav, možete da ga oterate jednim potezom. Isto je i sa važnim i beznačajnim mislima. Sami morate da odlučite koje misli su za vas beznačajne.

Budnost i pospanost

Jedan od najvećih problema krija joge je pospanost. Čovek lako potone u dremež, naročito ako je prisutna neka mentalna relaksacija, kao u krija jogi. Mnogi žele da uživaju u prijatnosti zaborava dnevnih problema. Ali probajte da razumete da je stanje meditacije, dostignuto putem opuštajuće budnosti, mnogo prijatnije. Takođe, opuštajuća budnost vodi ka samospoznaji i blaženstvu, dok spavanje, čak deset godina spavanja, neće dovesti do samospoznaje. I zato, oni koji su ozbiljni u ovoj praksi treba iz sve snage da se trude da ostanu budni, bez obzira na jačinu iskušenja prepuštanja prijatnom snu. Mnogo je bolje vežbati krija jogu s lutajućim umon nego s uspavanim umom, jer problemi uma mogu biti rešeni ako je tu budnost.

U krija jogi treba izaći iz tamasa, tako što ćete se okupati hladnom vodom, unapred uraditi neke asane i pozdrav Suncu, i odlučiti da nećete zaspati. Morate ući u radža stanje. To je stanje odsustva misli, kada se um postepeno smiruje. Probajte da budete svesni tog procesa. Svesnost će vas s vremenom odvesti u stanje satva i u meditaciju.

Prijatna i neprijatna iskustva

Budite spremni na velike emocionalne oscilacije. Nekad ćete osećati ushićenje, drugi put depresiju. To će se dešavati u svakodnevnom životu, što je neophodno pročišćenje od mentalnih problema. Krija joga je pokretač toga. Probajte da ne brinete, samo se prepustite svim raspoloženjima, prihvatite ih i budite svesni. Praksu krija joge prekinite na neko vreme jedino ako se jave jako uznemiravajuće i negativne emocije (zbog dubokoukorenjenih problema). Ako je neophodno, posavetujte se sa iskusnim učiteljom.

Ovaj proces pročišćenja je prvi korak ka samospoznaji. Ako ne prođete kroz ovaj stadijum, često težak i neprijatan, nemoguće je istraživanje dubokog carstva uma. Nakupljene mentalne napetosti oslobađajte polako. Morate da se pripremite kroz praktikovanje drugih oblika joge, i da pažljivo uklanjate velike probleme iz svog uma. Krija joga je jak lek. Ako je praktikuje neko sa velikim problemima, može izazvati ozbiljnu uznemirenost u životu. Zato predlažemo ljudima koji nemaju barem dve godine iskustva sa drugim oblicima joge da ne započinju sa krija jogom. Prvo pripremite sebe vežbajući laganije forme joge.

Tokom prakse krija joge, kao i tokom sna, možete da se suočite sa zastašujućim aspektima uma. Možete videti užasna čudovišta, džinovske paukove i mnoge druge stvari. Nema granica u vrstama utvara koje iskaču iz uma. To je samo ispoljavanje skrivenih negativnih utisaka podsvesti. Problemi koji su bili nepoznati odjednom izviru u svesti. Ovo je takođe neophodan deo procesa čišćenja uma. Ali, ne žurite; ako osetite bilo kakvu neprijatnost, proredite ili prekinite vežbanje neko vreme.

Nemojte da se opirete silama podsvesti. Uvek se setite da postoji kraj tim uznemirujućim uticajima uma. Zato, nastavite da vežbate; nemojte da odustanete. Pustite ih da dolaze i budite svesni. Neka izviru bez potiskivanja. To je važno.

Zapamtite: što više oslobodite i iskusite negativne aspekte uma, to je bolje, jer um će postepeno postati mirniji. Takođe, vaše vežbanje joge, bilo krija joge ili neke druge, postaće delotvornije. Zapravo, čitav vaš život postaće meditacija.

Fiziološki sporedni efekti

Erupcija sila podsvesti i pročišćenje uma mogu dovesti do zdravstvenih promena. Promene mogu biti pozitivne ili negativne. Opet, to je neophodan deo procesa, jer čvorovi neuroza bivaju iščupani iz dubokih nivoa podsvesti. I to će istovremeno izazvati promene na fizičkom nivou. Ako vam se zdravlje poboljša, onda nema razloga za brigu i žaljenje. Ako vam se zdravlje pogorša, možete da prihvatite situaciju ili da tražite pomoć. Mnogi ljudi koji vežbaju krija jogu u ašramu postaju slabi ili pate od dijareje. U ašramu znamo da je to deo procesa pročišćenja i da je očekivano da se javi kod nekih ljudi. Zato umirujemo ljude jer nema razloga da se previše brinu. Ipak, ako vežbate sami, prihvatite zdravstvene promene ili načinite korake ka poboljšanju.

Bilo da vam se zdravlje poboljša ili pogorša, to je pomak ka dubljem i sveobuhvatnom zdravlju. Zdravstveni problemi su privremeni, i kada harmonizujete um, postaćete jači i sve fizičke bolesti postepeno će nestajati. Zdravstvena poboljšanja i padovi su deo pozitivnog procesa. Ipak, ako su padovi suveše veliki, prekinite sa vežbanjem. Svakako, ne smete vežbati tokom bolesti.

Izgaranje u strasti

Praktikovanje krija joge može izazvati jaku, obuzimajuću želju za raznim stvarima, na primer, slatkišima, jakom hranom, itd. Ovo izgaranje u strasti znači da se prethodno potisnute želje ispoljavaju. Pustite neka se ispolje; neka izađu napolje, ako je moguće da pritom ne povredite druge. Pokušajte da budete svesni. I ovo je deo čišćenja uma.

Odbacite sve ideje

Da biste dobili najbolje od krija joge, odbacite sve ideje, stavove i uverenja. Sve vrste vezanosti za tradiciju, za stavove drugih ljudi, moraju da se odbace. Jer to je velika prepreka, poput debelog zida, između svesne percepcije i suptilnijih aspekata bića.

Dozvolite da napravimo analogiju. Uporedite um i bokal vode. Voda je mutna i prljava, s komadićima nečega. Ti komadići predstavljaju sve ideje i uslovljenosti koje ste stekli tokom života. Ima toliko komadića da je nemoguće da vidite kroz vodu. Voda je ekran kroz koji gledate. Prosečni um je u istom stanju; pun je predrasuda i ideja da mu nedostaje bistrina. Umesto da bude savršeno ogledalo iskustva, on skriva iskustvo. Osoba vidi senku iskustva, umesto samo iskustvo. Ako je voda stalno uskovitlana, onda ostaje mutna; delići ne mogu da se stalože i dozvole vodi da dostigne svoje prirodno prozirno stanje. Isto je sa prosečnim umom: neprekidno se puni novim idejama i teorijama. Um je u neprekidnom stanju promišljanja. Ako odbacite ideje, um će postati jasan kao kristal. U tom stadijumu osoba može da percipira dubinu carstva duše.

Nije lako odbaciti sve ideje; potrebno je vreme, isto kao što je potrebno vreme da se komadići u prljavoj vodi stalože. Ali, predlažemo da barem probate. Redovno vežbanje joge, naročito krija joge, biće od pomoći. Time možete ubrzati proces. Ali, barem napravite svesni napor.

Ramana Maharši je često dobijao isto pitanja: Šta je potrebno da bi se spoznala istina? Odgovor je bio nedvosmislen: „Zaboravi sve što si do sada znao.“ Intelektualna nagađanja i fantazije pune um prašinom. Odbaci ih, ili barem nemoj da ih shvatiš ozbiljno. Intelekt ima svoje mesto u životu, ali nemojte biti ograničeni njime. On je zasnovan na imaginaciji i iluziji. Svaki ozbiljan tragalac mudrosti mora da oslobodi svoj um svih vezanosti za intelektualne stavove.

Postojao je dobar razlog kada je veliki jogi Tilopa rekao svom učeniku Naropi: „Gledaj u ogledalo uma.“ A pod ogledalom nije mislio prljavo ili napuklo ogledalo; mislio je na ogledalo koje daje savršenu sliku realnosti. Vaš um treba polako da se čisti, da bi sve ideje i uslovljenosti bile zbrisne.

Verujemo da ste ozbiljan tragalac mudrosti. Jer da niste, ne biste započinjali praksu krija joge. Zato vam predlažemo da donesete odluku da se distancirate od svih intelektualnih promišljanja. Koristite intelekt, ali nemojte njime biti ograničeni. Na taj način vežbanje krija joge daće najbolje rezultate.

Težnja i strpljenje

Niko nije dostigao određeni nivo mudrosti bez težnje za tim. Sve jogije, mudrace, proroke obuzimala je potreba i težnja za spoznajom. Jedino kad postoji jaka želja da prevaziđete uobičajena ograničenja, možete krenuti putem mudrosti. Ovakva težnja je potrebna i u praksi krija joge. Bez toga, odustaćete posle nekoliko nedelja, i pažnju pokloniti drugim stvarima. Mora da postoji težnja, jer ona će vam dati snage da se suočite s blatom koje će krenutu da izlazi iz uma. Ako imate izraženu težnju, onda vam savetujemo da počnete s krija jogom.

Vrhunac krija joge

Krija joga je samo sredstvo. Ona je osmišljena da prosvetli osobu kako bi otklonila sve predrasude, očistila um i reidentifikovala sebe sa dubljom prirodom. Ova reidentifikacija moguća je jedino kroz sveprožimuće lično iskustvo. Ono se ponekad zove anugraha (milost). Može se dostići kroz krija jogu. Kada se osoba susretne sa svojom pravom prirodom (swabhava), krija joga ostvaruje svoju svrhu. Um se uzdiže na nivo Šivine svesti. Osoba se identifikuje sa svojom pravom prirodom, kroz povoljne i nepovoljne životne okolnosti. Ceo život postaje pun ove reidentifikacije. Život se pretvara u izvor blaženstva i mudrosti. Krija joga je korak na tom putu.