Muzika

Drevna energetska Joga

Kundalini Kriye

Predstavljaju jednu od najmoćnijih metoda za podizanje svesnosti. Smatra se da je SHIVA ovo učenje dao svojoj ženi i učenici PARVATI.

Lotus
 • VIPAREETA KARANI MUDRA
 • CHAKRA ANUSANDANA
 • NADA SANCHALANA
 • PAVANI SANCHALANA
 • SHABDA SANCHALANA
 • MAHA MUDRA
 • MAHA BHEDA MUDRA
 • MANDUKI KRIYA
 • TADAN KRIYA
 • NAUMUKHI KRIYA
 • SHAKTI CHALINI
 • SHAMBAVI MUDRA
 • AMRIT PAN
 • CHAKRA BHEDAN
 • SUSHUMNA DARSHAN
 • PRANA AHUTI
 • UTAN
 • SVARUPA DARSHAN
 • LINGA SANCHALANA
 • DYANA