Muzika

Drevna energetska Joga

Lekovita svojstva rudrakše - brojanice

Rudraksha

Jedno od mnogobrojnih imena Šive je i Rudra. Rudra (zlo) i akša (oko) je naziv koji označava da semenke ove male, brojanice deluju na neutralisanje negativne energije, kao i na osobe koje to rade.

Brojanica se pravi od osušenih bobica stabla rudrakše – Elaeocarpus Ganittrus Robx.

Rudrakša leči mnoge bolesti, naročito kardiovaskularne bolesti, krvni pritisak i bolesti srca.

Prema puranama, rudrakša pobeđuje smrt, može probuditi kundalini, postiže dugovečnost, uništava zle duhove, leči sterilitet kod žena, pomaže u postizanju mokše, oslobađanja od kruga rađanja i umiranja – izlazak iz samsare, lakšeg uspostavljanja kontaktа sa boginjom Lakšmi.

Delovanje brojanice se postiže posle 40 dana nošenja.

Nošenje rudrakše pomaže kod bolesti kao što su krvni pritisak, stres, depresija, jako lupanje srca, nedostatak koncetracije i sl. Osigurava mir i staloženost.

Rudrakša ima snažna električna i magnetna dejstva, može da sačuva električnu energiju, a i da šalje profinjene električne impulse, i na taj način igra ulogu stabilizatora. Semenke rudrakše imaju dinamički polaritet tj. sposobnost da promene polaritet. Imaju i sposobnost diamagnetizma, sposobnost da stvaraju magnetno polje u prisustvu spoljnog magnetnog polja. Na ovim osobinama se zasniva lekovito delovanje na arterije i vene.

Nekada, u drevnim vremenima ovu brojanicu su nosili samo poklonici Šive, šivaisti.

Bez obzira na ova naučna ispitivanja, verovanja, ja na osnovu 40 godina iskustva mogu da kažem da mi rudrakša najviše prija, a promenio sam mnogo vrsta brojanica. Svako treba da se odluči na osnovu svog iskustva, ne na osnovu slepog verovanja ili fanatizma. Isključivost je uvek dovodilo do netrpeljivosti i verskih ratova, a sve u ime boga. Religija ili duhovni put je privatna stvar svakog pojedinca i o tome ne treba uopšte razgovarati.