Muzika

Drevna energetska Joga

Misaoni kavez

Buda

Intelektualno znanje dobijamo vaspitanjem, čitanjem knjiga i slušanjem raznih predavanja kao i razmišljanjem o stvarima i korisćenjem misaonog procesa. Tako konstruišemo mnoge teorije o prirodi stvarnosti i gradimo pojmovnu konstrukciju o sebi, i na kraju, sebi sagradimo kavez. Način na koji vidimo stvari veoma je uslovljen time šta se nalazi u kavezu jer kada vidimo stvari, tumačimo ih u smislu teorija koje imamo. Zatvoreni smo u kavezu i imamo iskrivljeno opažanje stvarnosti. Znanje o kome ovde govorim je znanje o tome ko smo mi u stvari, znanje o tome kako da izađemo iz tog kaveza koji smo sami izgradili. Prvi korak na putu znanja je da shvatimo da smo u tom kavezu, jer većina nas ne shvata da su u njemu. Ako nas uhapsi policija i stavi u zatvor, to je vrlo očigledno jer vidimo rešetke i znamo da smo u zatvoru. Ali, ovaj kavez koji smo izgradili za sebe sačinjen je od naših pojmova, o stvarima, a oni nisu vidljivi tako da da se nalazimo u kavezu i ne znajući to. Izgradili smo kavez na veoma nesvestan način i onda pretpostavljamo da je to pravo stanje stvari.Kažemo - to je stvarnost, ali to je lažna stvarnost. To je stvarnost koju smo za sebe konstruisali od svojih pojmova, a proces izgradnje tog kaveza i njegovog održavanja zove se um. Dakle put znanja se nalazi u zalaženju izvan uma. Da imamo čistu viziju stvarnosti, koja nije zakrčena pogrešnim pojmovima.

Odgovor je teško naći, a u isto vreme veoma lako. Filozofi to večito traže i još uvek postavljaju pitanje - ko sam ja u stvari. Yoga kaže ovde i sad, budizam - budi svestan 24 sata. Svaka religija ima svoje objašnjenje ali, nažalost, ljudi koji pripadaju odredjenoj religiji imaju još jedan problem više-misle da je samo njima jasno i imaju još jedan kompleks više. Odgovor na ovo pitanje se nalazi u duhovnom traganju, učitelju koji najviše može da pomogne, ako stvarno to želite. Put je posut trnjem, patnjom, ponekad odricanjem. Bez pročišcenja, meditacije, molitve i pokajanja, nema napretka.