Muzika

Drevna energetska Joga

Mudre

Mudre su fizički i mentalni stavovi koji imaju veoma važnu ulogu u yogi, jer izazivaju kontrolisana psihička stanja i pojave. Mudra je simboličan gest kojim se priziva izvesno duhovno raspoloženje ili emocija u unutrašnjem biću. Ona može da bude položaj celog tela ili jednostavni položaj prstiju. Mudre služe i za kontrolu nevoljnih fizioloških procesa i razvijaju svesnost tokova vitalne energije (prane) unutar suptilnog tela.

Svaki prst predstavlja simbolično po jedan element :

palac – vatra

kažiprst – vazduh

srednji – etar

domali – zemlja

mali – voda

Njihovom kombinacijom se deluje na energetske kanale i čakre.

Mudre
 • NASAGRA MUDRA
 • GYANA MUDRA
 • CHIN MUDRA
 • CHINMAYA MUDRA
 • AADI MUDRA
 • BRAHMA MUDRA
 • BHAIRAVA, BHAIRAVI MUDRA
 • HRIDAYA MUDRA
 • AGOCHARI, MANDUKI MUDRA
 • SHAMBAVI MUDRA
 • KHECHARI MUDRA
 • KAKI MUDRA
 • BHUJANGINI MUDRA
 • AKASHI MUDRA
 • BHOOCHARI MUDRA
 • VAJROLI MUDRA
 • ASHVINI MUDRA
 • UNMANI MUDRA
 • YONI MUDRA
 • NAUMUKHI MUDRA
 • TADAGI MUDRA
 • MAHA MUDRA
 • MAHA BHEDA MUDRA
 • MAHA VEDHA MUDRA
 • YOGA MUDRA
 • PRANA MUDRA
 • VIPAREETA KARANI MUDRA
 • PASHINEE MUDRA