Muzika

Drevna energetska Joga

Muzička psihoterapija

Vodeni cvet

Muzička psihoterapija je metoda pomoću koje možemo da uspostavimo psihičku harmoniju i predstavlja jedno moćno zaštitno sredstvo koje nam omogućava da ojačamo naše telesne i umne sposobnosti. Datira još od 1950. godine od dr Petra Stankovića, autora knjige Božanstvena medicina, koja je i meni, a i drugima, potpuno promenila život. Imao sam sreću da ga upoznam i sarađujem sa njim na polju medicine i psihoterapije.

Muzička psihoterapija se sastoji iz kombinacije ritmičkog disanja, uticaja plave svetlosti i posebno odabranih melodija. Duboko ritmičko disanje ima za cilj ostvarenje potpunog opuštanja, koje će omogućiti muzici da prodre u dublje slojeve naše podsvesti.

Duboko ritmičko disanje ne samo da znatno poboljšava razmenu gasova, primanje kiseonika i odavanje ugljen-dioksida, već istovremeno vrši masažu abdominalnih organa i stimuliše plexus solaris, što sve zajedno deluje na aktiviranje latentne vitalne energije. Ritmičko disanje deluje na smirivanje uma, a samo kad je smiren um telo može biti opušteno. Dodatnim delovanjem odgovarajućih melodija ostvaruje se potpuno opuštanje. U takvom stanju dolazi do razrešenja kompleksa tj. potisnutih psihičkih trauma mahom iz ranog detinjstva i nerešenih konfliktnih situacija. Sav taj balast koji tako fatalno pritiska psihu neurotične osobe, na ovaj način se rastvara i čini bezopasnim, tako da blokirana vitalna energija može biti oslobođena. Muzičkom psihoterapijom leče se sve vrste neuroza i psihosomatskih obolenja, a istovremeno se postiže proširenje svesti i oplemenjivanje ličnosti.

Shvatajući značaj muzičke psihoterapije, išao sam dalje u istraživanju s obzirom na to da nas obojicu veže medicina kao nauka... Spojio sam jogu, muziku i tekst koji je u ovom kontekstu izuzetno važan kako bi čoveka uveo u više nivoe svesti.

Jednoga dana, nakon meditacije, dobio sam uvid o tekstu za muzičku psihoterapiju, a sutradan mom iznenađenju nije bilo kraja kada sam dobio na poklon CD gde su dve muzičke numere koje sam spojio u jednu potpuno odgovarale tom tekstu. Suština ove muzičke psihoterapije je u tome da u dubokom opuštanju učenici dožive potpuni duhovni mir, spokoj i blaženstvo koje sam u stanju da im prenesem, jer je to stanje meni preneo jedan tibetanski lama, kada sam godinu dana sa njim praktikovao.

Suština ove metode je da ukoliko se čovek nađe u nekom negativnom stanju (bes, agresija, tuga, depresija, konfliktne situacije i sl.), može to da spozna i uđe odmah u stanje koje je doživeo u muzičkoj psihoterapiji, odnosno da transformiše negativno stanje u pozitivno. Što se duže vežba, svakome će biti lakše da brzo transformiše ovu energiju. Samo opušten čovek može biti srećan čovek.

Ova tehnika se radi posle jedne od varijanti pozdrava Suncu i traje 11 minuta. Po rečima svih učenika, ova muzička psihoterapija predstavlja i najznačajniji deo časa, slično kao kada se radi stojeća relaksacija uz muziku pre pozdrava Suncu. Tekst sam dobio na isti način, a muziku sam dobio od drugog prijatelja.

Ova metoda ne spada u klasični sistem joge, ali dugogodišnjim istraživanjem i iskustvom zaključio sam da muzička psihoterapija ima svoje posebno mesto jer u sklopu sa jogom sigurno donosi čoveku opuštenost, duhovni mir, harmoniju duha i tela. Iskustva mojih učenika to sigurno pokazuju.