Muzika

Drevna energetska Joga

Pengiwa - kako postati leyak

Učeni, oni koji poseduju visokotrenirane mistične moći, često postaju „inficirani u svom srcu“ i zloupotrebljavaju svoje znanje da transformišu sebe u životinje koji uživaju u zločinu i krvi, vraćajući se opasnim demonskim instinktima. Oni podučavaju svoje učenike tajnama magije i postaju vođe legija leyaka.

Kada sam se prvi put zainteresovao za magiju, moji prijatelji Balinežani su pokušali da me od toga odvrate, tvrdeći da će me zadesiti velika nesreća ako u tome istrajem. Niko nije priznao da zna bilo šta o tome kako postati leyak; tema i razgovor su bili delikatni. Onda mi je jednom prilikom neko doneo manuskript na prodaju, verovatno ukraden, koji se očigledno odnosio na magijsko učenje. Uplašio ih je sam pogled na to, i bilo je zaista teško da ubedim svog inače nepoverljivog učitelja balinežanskog jezika da mi pomogne da prevedem tekst. Čak je i on namerno ispreturao redosled slogova, pa sam kasnije morao sve da ispravljam, proveravajući svaku reč po dva puta. Kasnije sam dobio drugu knjigu od palminog lista koja je bila znatno pristupačnija jer je sadržala magiju „desne“ strane, i iz oba spisa sam pokušao da izvučem generalni presek procedura u magiji.

Postati leyak je dug i težak proces, i do toga se dolazi postepeno. Učenici prvo uče napamet magične reči iz starog manuskripta, i dok ih ponavljaju u ritmičnim sekvencama u stanju meditacije, nglekas, zapadaju u stanje grozničavog transa. Ovo se završava nuđenjem – kupa kuvanog pirinča koji je obojen određenom bojom, posebnih rukotvorina od palminog lista, velikih količina starog bronzanog novca, žrtvovane kokoške određene boje. Ovi rituali bi trebalo da se sprovedu u ponoć na mestu povoljnom za transformacije. Najčešća mesta transformacije u vukodlaka su groblja, ugašeni hramovi, raskrsnice, mesta gde se dve reke susreću (campuan), gde se leševi kremiraju, na bale agung, na praznim parcelama gde ljudi nikada nisu živeli, u porodičnim svetilištima, na magičnim tačkama bilo koje vrste.

Učenik postepeno dostiže vezu sa božanstvima zla, ali pre nego što u tome uspe, podvrgnut je čudnim testovima hrabrosti: pred njim se pojavljuje div koji se pretvara da će mu odseći glavu, ogromne zmije obmotavaju njegovo telo, ali on ne sme da se pomeri. Ako se nasmeje ukoliko mu se ukažu miševi koji dolaze sa raznih strana svirajući flaute, plod njegovih napora će propasti. Formula koja se recituje tokom ranog stadijuma treninga je jednostavno ponavljanje uobičajenih svetih slogova (ong, ang mang, ong, ang, mang) ili besmislenih reči kao: „ong, ngong breng nengang, ring pang ring pung, sigang sigung, m’ngang m’ngang bem mengung, jingal jingul, leng her“. Često neke nepoznate reči zvuče onomatopejski, kao da podražavaju zvuke životinje u koju neko želi da se transformiše, kao u slučaju pretvaranja u majmuna Luntung Bengkur, omiljenog kod žena leyaka, a formula vračanja je:
„AH! Hrenh hrang hrung, UH! Hek kwek kwek“, koja se ponavlja tri puta.

To su jednostavne transformacije u pticu, svinju, majmuna, zmiju, pa čak i u tigra. Postoje mnogo moćnije i opasnije transformacije u kasnijem stupnju treninga, za mnogo određenije demone i rangde, sposobne da uzrokuju sve vrste natprirodnih fenomena. U mom manuskriptu za crnu magiju postoji 48 vrsta transformacija, svaka je moćnija od prethodne, ali takođe i teža, često sa preciznim instrukcijama o povoljnim uslovima za bezbedno izvođenje i sa stalnim upozorenjima da ne pokušavaju oni koji nisu spremni. Zahtevane žrtve su složene i skupe; količina potrebnog novca često se penje do mnogo hiljada kepenga.

Na ovaj način formule postaju moćne molitve koje dovode do samoegzaltacije:

„ONG! Moja volja /postaje/ Sang Kundewijaya-murti. Vatra iz mog neuprljanog trbuha, ONG! Bela vatra iz mog srca, crvena vatra iz moje jetre, žuta vatra iz mojih bubrega, crna vatra iz mojih pluća, vatra iz mog pupka, vatra iz krune moje glave – ang ang ang ang ang, vatra iz moje glave bukti do neba, vatra u pet boja uzdiže se visoko kao planina.Svi vi, veštice (leyak, desti, teluh, trangyana) i demoni univerzuma, slomite se! Svi će mi ponizno odati poštu, ceo svet će me poštovati! ONG! Ništa ne može nadsijati moj sjaj – hajde /moć formule/, hajde, hajde!“

(ONG, idepaku rumawak Sang Kundewijaya-murti, mijilaken geni ring serira sasti. ONG, geni putih ring pepusuh, geni abang ring hati, geni kuning ring ungsilan, geni ireng ring amperu, geni perebuta ring nabi, metu ring siwedwaranku, ang ang ang ang ang, jemilij geni ring siwedwaranku, murub dumilak ring akasa, mancewarna rupanira miber aku ring akasa, dumilak tejanku ring jagat, murub kadi geni segunung, sarwa mambekan ring jagat, rep sirep, pada nembah ring aku, ONG, sidi swasti bawanku, ser, ser, ser.)

Oslobađanje ove magične vatre koja dolazi iz dubine unutarnjeg bića je važan faktor u transformaciji. Ona je poslata da uništi žrtvu. U manuskriptima se često pojavljuju ovakve fraze koje pomažu silama da nađu svoj put:

„... leti kroz vazduh, vini se u nebo, penji se, penji se, penji se, leti u krugovima, hajde, hajde, idi i spali tog i tog /imena žrtava/, pokreni moju nepobedivu formulu.“

Uz svaku formulu ide i molitva da bi veštica mogla da se vrati u normalno stanje – a to je da ponovo postane ljudsko biće i stekne čistotu. To se obavlja vraćanjem magične vatre u stomak. Evo tipičnog primera:

„ONG! Brahma (vatra) vrati se u moj stomak i nestani /nenormalno stanje/, postani opet čovek, potpuno čovek, i učini to lako. Nestani, nestani, nestani, očisti, potpuno čovek. “

Svaki vrač, pa čak i sveštenik višeg ranga, trebalo bi da se podvrgne ovakvim transformacijama da bi znao protiv čega treba da se bori. Jedan doktor, koji je tvrdio da je često bio u tim stanjima, rekao mi je da je proces jako bolan; sve počinje neverovatnom glavoboljom; jezik vam postepeno otiče, postaje sve duži i teži i na kraju vam nekontrolisano visi iz usta. Dodao je i to da su transformacije opasne jer svaka nepovratno načinje život i čini ga kraćim, kao da spaljuje duševne moći.

Balinežani smatraju da neko poseduje veći talenat od drugih da postane leyak; žene, na primer, lakše uče od muškaraca, a osoba koja nema udubljenje između usana i nosa ima tendenciju da postane leyak. Kult leyaka je pun surovih seksualnih manifestacija; oni se pojavljuju goli sa ogromnim polnim organima koji predstavljaju vatru. Kao i veštice sa zapada, oni lete goli iznad kuća i održavaju orgije i crne mise.