Muzika

Drevna energetska Joga

Pranayama

Pranayama je tehnika kojom se količina prane u telu aktivira na višu frekvencu. Predstavlja niz tehnika koje stimulišu i povećavaju životnu energiju, usmeravaju tok prane kroz nadije (energetske kanale).

Prana je ukupni zbir svih energija u univerzumu. Univerzum je, prema učenju yoge, satkan od akaše, kosmičkog etera, i prane, kosmičke energije. Kada prana deluje na akašu, stvaraju se svi oblici materije. Prana je za yogu ono što je elektricitet za savremenu civilizaciju. Prana je kosmička energija, dinamizam života. Prisutna je u vazduhu, u hrani, u vodi, u sunčevoj svetlosti. Nema hemijski niti fizički oblik, ali bez prane nema života. Ona se može akumulirati u nervnom sistemu, i usmeravati po volji. Prana je vitalna, životna enregija, ono što ovom univerzumu daje život.

Pranayama podrazumeva kontrolu životne energije pomoću određenih tehnika disanja. Ovim se vrši kontrola i usmeravanje prane iz spoljašnje sredine, i njeno akumuliranje u energetske centre tj. čakre, a iz njih usmeravanje u određene delove tela ili celo telo.

Pravilno disanje omogućava da se dovoljna količina kiseonika unosi u pluća, pri čemu se kiseonik vezuje za hemoglobin, a oslobađa se ugljen-dioksid, kao raspadni produkt. Pravilnim disanjem i tehnikama pranayame omogućava se pročišćavanje i obogaćivanje krvi kiseonikom. Bolja je i oksidacija hranljivih materija tj. varenje. Kod oksidacije se oslobađa toplota koju organizam koristi za termoregulaciju, pa oni koji pravilno dišu nisu podložni prehladama. Disanje, kao najvažnija funkcija organizma, određuje i njegovo zdrastveno stanje, a od pravilnog disanja zavisi i vitalnost, i zaštita od bolesti.

Lotusov cvet

Nepravilno disanje označava poremećaj na svim nivoima. Kada smo napeti, dah je plitak i ubrzan, kad smo u strahu, disanje je kratko i snažno, tugu prati aritmično disanje i zadihanost, depresiju duboki povremeni uzdisaji, nervozu nejednaki uzdisaji i izdisaji. Kako dišemo to smo.

Vežbe kumbhake (zadržavanje daha) dovode do kontrole prane i konačnog ovladavanja umom.

U suštini, yoga je zadržavanje daha i ostvarenje samadhija tj. prosvetljenja.

Yoga je nauka o umu, um ne treba potiskivati ni osuđivati, već ukrotiti i osvestiti.

Preko tehnika disanja mi kontrolišemo um, a samim tim i telo.

YOGA DISANJE i KUMBHAKA – ZADRŽAVANJE DAHA

 • 1 : 1 : 1 (UDAH : KUMBHAKA : IZDAH )
 • 1 : 1 :2
 • 1 : 2 : 2
 • 1 : 1 : 1 : 1 (UDAH : KUMBHAKA : IZDAH : KUMBHAKA)
 • 1: 1 : 2 : 1
 • 1 : 2 : 2: 1

VILOMA PRANAYAMA

ANULOMA VILOMA

NADI SHODHANA

 • 1 : 1 : 1, 1 : 1 : 2, 1: 2 : 2
 • *dodati jalandhara bandhu
 • *dodati moola bandhu
 • 1 : 1 : 1, 1 : 1 : 2, 1: 2 : 2
 • *j.b. i m.b. posle udaha
 • *maha bandha posle izdaha
 • samavvriti nadi shodhana
 • gayatri nadi shodhana
 • viloma nadi shodhana
 • mentalna nadi shodhana

HASTA MUDRA PRANAYAMA

 • chin mudra pranayama
 • chinmaya mudra pranayama
 • aadi mudra pranayama
 • brahma mudra pranayama

AKASHA PRANAYAMA

PADADIRASANA – menjane toka u nozdrvama

 • sa rukom ispod pazuha
 • ležanjem na boku
 • sa nasikagra mudrom
 • sa akupunkturnom tačkom
 • mentalnom kontrolom

SHEETALI

SHEETKARI

 • 1 :1 :1, 1 : 2 : 2, 1 : 4 : 2
 • *jalandhara i moola bandha

KAKI

 • *jalandhara i moola bandha

UJJAYI

 • *jalandhara i moola bandha
 • *sa ajapa japom kroz kičmu
 • *u arohan i avarohan prolazu

BHRAMARI

 • *sa yoni mudrom
 • *sa jalandhara bandhom
 • *sa jalandhara i moola bandhom

PRANAVA PRANAYAMA

MOORCHHA PRANAYAMA

CHANDRA BHEDA PRANAYAMA

 • 1:1:1, 1:2:2, 1:4:2
 • *sa shambavi mudrom( udahom )
 • *moola bhandom ( zadržavanje daha )

CHANDRA ANGA PRANAYAMA

SVANA PRANAYAMA

 • *jalandhara i moola bandhom

BHASTRIKA

 • *leva,desna i obe nozdrve
 • *sa antar kumbhakom
 • *sa antar kumbhakom i jalandhara bandhom
 • *sa antar kumbhakom,jalandhara i moola bandhom
 • *sa bahir kumbhakom i maha bandhom

KAPALBHATI PRANAYAMA

 • *sa antar khumbakom
 • *sa antar khumbakom,jalandhara i moola bandhom
 • *sa bahir kumbhakom i maha bandom

SAMAVRITTI PRANAYAMA

 • stvaranje unutrašnje toplote

TUMMO TEHNIKA

 • stvaranje unutrašnje vreline

BUĆKALICA-MASAŽA ABDOMINALNIH ORGANA

SURYA BHEDA PRANAYAMA

 • 1:1:1, 1:2:2, 1:4:2
 • *moola bandha i jalandhara

SURYA ANGA PRANAYAMA

PLAVINI PRANAYAMA

PRANA MUDRA PRANAYAMA

KUNDALINI PRANAYAMA

KOMBINACIJE TEHNIKA:

 • SIMHASANA
 • USHTRASANA SA BHASTRIKOM
 • SIDDHASANA – SHAMBAVI MUDRA – JALANDHARA BANDHA
 • PADMASANA – BHAIRAVA MUDRA – AGOCHARI MUDRA – KHECHARI MUDRA JALANDHARA – MOOLA BANDHA
 • PADMASANA – JALANDHARA – MOOLA BANDHA
 • SHAOLIN VIBRACIJE