Muzika

Drevna energetska Joga

SPIRITIZAM I MAGIJA

SPIRITIZAM I MAGIJA

  • Sadržaj:
  • Uvod
  • Spirituističke seanse
  • Šta se javlja na seansama
  • Uloga medija
  • Magija
  • Psihički napad
  • Odbrana
  • Duhovni razvoj

Knjižica SPIRITIZAM I MAGIJA je napisana 1993. godine u vremenu kada je spec. Dean Rašković dr vet. med. bio aktivni dugogodišnji član teozofskog društva čiji je predsednik u to vreme bio Emilio Trampuž.

Odlazeći redovno na predavanja i godišnje na teozofski kamp u Sloveniju-planina Špik, mnogo toga se tada praktikovalo i proučavalo.

Velika pažnja je bila posvećena religijama, filozofiji, parapsihologiji, meditaciji i psihoterapiji. Na osnovu izuzetnih predavanja i litrature nastala je upravo i ova njegova intresantna knjižica, koja će sigurno pobuditi pažnju svakog čitaoca.

Nasuprot veri uvek je postojala i sumnja, ali kako dr Rašković kaže postoji još nešto a to je iskustvo. Izgleda da je čovek danas sve spremniji da se sa "ove strane" polako približi Jedinstvu kome i istraživački duh dr Raškovića ovim putem zasigurno teži.


Dr vet. med. Mirjana Kljaić


ŠTA SE JAVLJA NA SEANSAMA

Na seansama se mogu prizvati različita bića i energije, o kojima ni sami mediji ne znaju ništa. Najčešće se na seansama javljaju, ili "govore" kroz medijume neka od sledećih bića:

a) Astralne ljuske, astralni leševi, ostaci nekadašnjeg čoveka. Taj astralni oblik (ili kamarupa) sadrži ostatak čovekove emotivne energije i nešto od njegove automatske memorije. To nije živo biće već napušteni oblak energije, ali u njemu je utisnuta slika bivšeg čoveka i njegove psihe a pod određenim uslovima taj leš se može privremeno aktivirati i prividno oživeti, bilo uzimajući pranu od medijuma drugih učesnika u seansi, ili na taj način da u njega uđe neki od elemenata i privremeno ga koristi kao svog nosioca. Dr Franz Hartmann daje sledeći primer:

"Sveži leš nekog ko je iznenada ubijen može se galvanizirati u neku vrstu prividnog života primenom galvanske baterije. Isto tako, astralni leš nekog čoveka može se povratiti u veštački život na taj način da se ispuni jednim delom životnog principa medijuma. Ako je to leš neke vrlo intelektualne osobe, on može govoriti vrlo intelektualno: a ako je to bio glup čovek, govoriće gluposti." "Magija, bela i crna", str. 109, 110.

Taj astralni ostatak čoveka u stanju je automatski ponavljati odrađene reči, izraze, rečenice i postupke koji su bili deo navike umrlog. Baš kao što fizičko telo ima navike, izvesne uobičajene pokrete, koje tokom života izvodi automatski i nesvesno, tako i astralno telo ima svoje navike i svoje automatske mehanizme. Samo, dok fizičko telo posle smrti zbog svoje tromosti ostaje u grobu i raspada se, astralno telo daleko je slobodnije, budući da je više energetsko i neopterećeno inercijom materije. Zato ga je lako pokrenuti i dati mu prividni život. Ne treba posebno isticati koliko je to loše, budući da se radi o lešu. A kada je on jednom aktiviran životnim energijama medijuma i ostalih prisutnih na seansi, tada on relativno lako može naučiti kako da taj proces nastavi, da umesto krvi uzima hranu (sveukupnu energiju), i ponovo traži nove seanse koje bi mu to omogućile (astralni vampirizam).

b) Elementarna bića se takođe mogu privući. To su izgubljene duše, ne samo astralne ljuske, već sklop astralne i mentalne energije (Kama-manas), ali bez viših principa.

Treba naučiti razliku između elementarnih bića i elementala. Elementali su antiteti na eteričkom, astralnom i mentalnom nivou koji su u evoluciji daleko iza čoveka. Oni su na silaznom (involucionom) putu u materiju, i još nisu stigli ni do stepena minerala. Elementarna bića su, međutim, ostaci ljudskih bića, i to najniže vrste. To su odbačene duše, ekstremi, nepopravljivi i beznadežni slučajevi koje je Duh (ili više Jastvo) odbacio. To je, dakle, ostatak niže ličnosti krajnje negativnog čoveka. Srećom takvi su slučajevi retki. Kada se na seansi javi takvo biće, to onda nije loše nego može biti i opasno, jer radi se o zlim i bezobzirnim bićima koja žele po svaku cenu obnoviti svoju opadajuću vitalnost. Osuđeni su na propast čim istroše energiju, ali se ponekad upravo uz pomoć medijuma i seansi mogu dugo održati.

c) Samo u izuzetnim slučajevima mogu se privući i prave duše, tj. potpuno ljudska bića probuđena iz sna u koji su utonuli u očekivanju "druge smrti". Tako nešto, naravno, dolazi u obzir samo u izvesnom relativno kratkom periodu vremena posle smrti fizičkog tela, tj. pre nego što je nastupilo odvajanje i od astralne ljuske (tzv. druga smrt). Srećom, ovakvi su slučajevi zaista retki. Srećom, jer takvo buđenje je nasilno i štetno, zato što predstavlja poremećaje prirodnog toka stvari. Zato se, ne bez razloga, svim prisutnima kraj kreveta umirućeg savetuje da govore da kuknjavom i vapajima ne remete proces prelaza i ne zadržavaju onog kome je došlo vreme da krene dalje. Ako se umrli uspe ponovo probuditi na astralnom nivou i prizove se na niže sfere, time mu se nanosi zlo i produžava mu se boravak u kama-loki (astralnom svetu).Knjižicu možete naručiti pouzećem po ceni od 200,oo din. + poštarina. Vaše podatke pošaljite na e-mail.