Muzika

Drevna energetska Joga

Stanja povišene svesnosti

Polje Lotusa

Često pominjete stanja povišene svesnosti, da li biste mogli da nam ispričate nekoliko primera iz vašeg iskustva?

Moje najranije iskustvo datira iz 80-tih godina kada sam bio član Teozofskog društva. Svake godine smo išli na kampovanja-predavanja u Sloveniju. Desilo se to jednom na kraju, poslednjeg dana našeg boravka. Vreme se naglo promenilo, olovni oblaci su se odjednom stvorili, a zatim brzo povukli, puštajući Sunce da obasjava samo nas u kampu. Nastala je neka čudna atmosfera, osećalo se nešto nedokučivo u čistom šumskom vazduhu i svi smo zastali gledajući u bistro, prozirno nebo.

Spontano, većina nas je podigla ruke prema nebu i ostali smo tako nekoliko minuta, ćuteći. Ja sam osetio kao da neka nedefinisana energija ulazi u mene i preplavljuje mi celo telo. Osetio sam da se nešto događa, ali nisam tada mogao da shvatim šta je to. Jedino sam razumeo da se nešto promenilo u meni i da je moj životni put zacrtan. Tek mnogo kasnije sam razumeo da osim živih učitelja postoje i energetska bića, zaštitnici koji pomažu onima koji su na duhovnom putu. Posle toga sam se potpuno posvetio jogi.

Sa svakim učiteljem sam imao trenutke povišene svesnosti, ali povlačenje u mraku u tibetanskom manastiru i doživljaji na Baliju, spadaju u nešto najznačajnije što sam doživeo na duhovnoj stazi.

Ipak bih izdvojio nešto zaista čudno što mi se desilo posle povlačenja na Zlatiboru sa lama Tenzinom. Lama mi je rekao da redovno meditiram na tibetansko A.

Jednog jutra, kod kuće, oko 8 sati, seo sam u lotos i počeo da meditiram. To je obično trajalo oko pola sata jer nisam mogao duže da izdržim u lotos poziciji.

Posle izvesnog vremena, majka je ušla u sobu da me obavesti da mi je došao prijatelj da čuje neki novi CD. Rekao sam da je trebalo da dođe oko podne, a ona mi je odgovorila da je sada 11.30. Zamolio sam da malo sačeka i nastavio meditaciju. Ponovo me je prekinula majka i rekla da je već podne.

U tom trenutku, shvatio sam da sam proveo skoro 4 sata u meditaciji u lotosu i da me noge nisu bolele.

Šokantno je što sam taj događaj potisnuo i tek posle 10 godina, u jednoj dubokoj meditaciji, shvatio šta se u stvari dogodilo, a lama Chopel mi je to još bolje razjasnio.

Spoznao sam da sam doživeo nešto, zaista, retko. Bio sam četiri sata u najdubljoj meditaciji, osetio sam da sam postao jedno sa svim što postoji i bio u tom stanju toliko dugo, a ničega se nisam sećao. Lama mi je objasnio da sam bio visoko gore i dobio najviša učenja, ali da tada još nisam zaslužio da ih primenim.

Udaljio sam se, nisam praktikovao koliko je trebalo, nisam se posvetio duhovnom putu, okrenuo sam se materiji jedno vreme. Tek kada sam se potpuno promenio, posvetio život traganju za misterijom života i prosvetljenjem, pronašao sam smisao života, jer sam svojim delima to zaslužio. To mi je dato ponovo, ali na kašičicu.

Čim nešto pogrešim, te sposobnosti mi nestaju. Lama mi je još rekao da je veoma značajno što sam posle prekida meditacije ponovo lako ušao u to stanje i ostao oko pola sata. Velika je šteta što posle tog događaja nisam nastavio da praktikujem.

Ali, takav je život, ne mogu da znam šta je svetlost, ako nisam bio u mraku.

Izdvojio bih još jedan događaj iz prošle godine sa časa joge. Bio je pun Mesec i radili smo Pozdrav Mesecu. Još pre časa, osetio sam da je energija tog dana bila izuzetno jaka, gusta i čudna. Dok smo nas četvoro radili kao jedan, ja sam bio potpuno unutra, kao da sam samo mentalno a ne i fizički radio jogu. Sve vreme sam osećao pranu kako struji kroz moje telo, na momente kao vrelu paru, a onda kao blage udare struje, a potom potpuni mir. Imao sam utisak da mi je um kao kristal. Bio sam u nekom ushićenju, ali potpuno smiren. Osećao sam blaženstvo kako mi struji kroz telo kao nektar, amrita. Nikada nisam tako jako osetio energiju Meseca.

Završio se čas. Svi smo ćutali jer niko od nas nije bio u stanju da priča.

Do ujutru nisam mogao da spavam. Meditirao sam, slušao muziku, čitao knjigu, gledao film - sve sam to sto puta jače doživljavao nego ikad. Sve mi je bilo kao najlepši san. Još nekoliko dana sam osećao energiju koja je postepeno slabila.

I drugi učenici su nešto slično doživeli.

Od tada, kada je pun Mesec, cele nedelje radimo pozdrav Mesecu sa meditacijom, uz ritualnu muziku koja potpuno odgovara toj energiji.