Muzika

Drevna energetska Joga

Uvod u krija jogu

Dean Raskovic

Svi mi možemo više od onoga što zamišljamo samo u najluđim maštarijama, ali najveći deo tih moći ostaje neiskorišćen. Svaka osoba može da dostigne različite nivoe svesti, a ipak većina nas živi u najnižim nivoima, bez iskustva viših nivoa postojanja, pa čak i u neverici da tako nešto uopšte postoji.

U celom svetu ima dosta ljudi koji su nesrećni, nezadovoljni, a da nisu ni sami sigurni šta im u stvari nedostaje. Osnovni razlog naše nesreće je vezanost za materijalni nivo postojanja. Jednom, kada samo naslutimo više sfere postojanja, nezadovoljstvo odmah počinje da bledi.

Postoje različiti sistemi joge, na primer, rađa joga, kundalini joga itd., koji su poznati u celom svetu. Svi oni teže transcedentalnom stanju u kojem se osoba spaja sa svojim unutrašnjim bićem. Većina sistema teži povlačenju svesti iz spoljašnjeg okruženja i usmeravanju ka najdubljim oblastima uma.

Pre nego što potpuno uplovimo u polje značenja simbola, hajde da prvo objasnimo šta podrazumevamo pod koncentracijom. Koncentracija znači usmeriti pažnju u jednu tačku, spoljašnju ili u sebi, i pri tom isključiti sve druge sadržaje ili misli. Ovo nije tako lako učiniti, jer misli nam stalno lutaju s jednog sadržaja na drugi. Svaka namera da kontrolišemo svest i usredsredimo ga na jednu stvar naporna je za um, što izaziva napetost i frustracije jer ne uspevamo da obuzdamo njegovu lutajuću prirodu.

Ako posmatrate sebe, naći ćete da vaša svest prirodno menja percepciju i pomera se s objekta na objekat. U to se možete uveriti ako probate da se koncentrišete na jednu stvar na nekoliko minuta. Postaćete svesni beskrajnog toka misli, od kojih su neke povezane, a neke nemaju nikakve veze jedne s drugima. Ova pojava nepovezanih misli poznata je kao rasejanost (vikshepa) i to je ograničenost uma.

Mnoge tehnike u jogi nalažu da stavite neki objekat ispred sebe ili da ga zamislite, da se usredsredite na njega i, tek tako, počećete da istražujete dubine podsvesti. Iako je metod ispravan i može doneti divna iskustva, on ne razmatra problem lutajućih misli koje kod mnogih ljudi onemogućavaju koncentraciju, koja je moguća jedino ako je osoba mentalno i fizički potpuno opuštena. Većina ljudi ne može da se opusti, ili retko da može. Čak i kad pokušaju, napor da uspeju u tome izazvaće još veće neprijatnosti.

Koncentracija je nešto što dolazi spontano, u opuštenom umu i telu. Sve dok se ne dostigne stanje opuštenosti, koncentracija je nemoguća. Potreban je sistem vežbi koje postepeno opuštaju osobu, sve dok koncentracija ne postane spontana aktivnost svesti. Taj sistem je sistem krija joge.

Pre nego što objasnimo šta je krija joga, reći ćemo ukratko gde nas vodi stanje potpune opuštenosti. Usredsređenost na jedan objekat, pojavu ili ideju vodi nas direktno u meditaciju. Mnogi su čuli za meditaciju, ali malo njih ju je zaista iskusilo. U to stanje se dolazi jedino u uslovima nenormalne opuštenosti uma i tela (da, nenormalno je prava reč, jer većina ljudi nikada nije osetila duboku opuštenost; čak i dok spavaju opterećeni su brigama, fobijama, strahovima itd.). Ljudi često veruju da umeju da meditiraju, ali uglavnom to nije istina. Moderna tehnologija to može i da dokaže. Postoje instrumenti koji beleže moždane talase. Frekvencija i amplituda moždanih talasa ukazuje na unutrašnje stanje uma.

Dok smo koncentrisani postoji kontinuitet svesti, što daje snagu podsvesti da izađe na videlo. Tajne podsvesti počinju da se otkrivaju. Inače, zbog rasejanosti, nismo u mogućnosti da uspostavimo vezu sa svojim unutrašnjim moćima ili da ih izrazimo. Tokom duboke koncentracije, počinjemo da razumemo unutrašnje aspekte naše ličnosti.

Dakle, koncentracija je ključna. Mnogi ljudi, bilo da su iskusili meditaciju ili ne, znaju da velike stvari mogu dostići jedino ako se usredsrede na to. Takođe, pošto nisu opušteni, oni sile svoju svest da se fokusira. Naravno, oni samo prate instrukcije koje su date ili koje im učitelj izgovara. Ali, oni ne shvataju da je sam taj metod u jogi ispravan, jedini problem je što oni nisu dovoljno opušteni. Rezultat usiljene koncentracije je samo napetost i frustracija. Nema meditacije. Da ponovimo: metod nije problem; rezultat uglavnom izostaje zato što osoba nije spremna za taj sistem joge. Mnogim ljudima misli toliko lutaju da nisu u stanju da se koncentrišu. Jednom, kada se oslobodimo duboko ukorenjenih kompleksa, kojih inače nismo ni svesni, meditacija postaje moguća; tada ona postaje prirodna i duboka. U meditaciju se ulazi spontano. Nije potreban poseban trud.

Javljaju se mnoga pitanja: Kako ljudi nauče da istražuju sopstveni um?, Šta da rade ako ne mogu da se koncentrišu?, Kako dostići iskustvo meditacije?

Ovde nastupa krija joga kao spas. Krija joga naizgled ruši osnovna pravila joge. Ona kaže da ne treba da pokušavaš da usredsrediš svoje misli. Ne trudi se da se koncentrišeš na jednu stvar. Krija joga prihvata mnoga ljudska ograničenja; ako ne možete da se koncentrišete, postoji i drugi metod da to postignete.

Krija joga, kao i budizam, se više zanima za svesnost nego za koncentraciju. Šta podrazumevamo pod svesnošću? Pod svesnošću podrazumevamo stalnu pažnju usmerenu na misli ili objekte, spoljašnje ili unutrašnje, bez neophodnosti da to bude samo jedna stvar. Istovremeno, što je još važnije, reč svesnost znači da osoba zna na čemu je njena pažnja. Ovaj pojam upućuje na odnos između percepcije i posmatrača. Ako osoba ne zna da nešto opaža, to znači da nije svesna. Svesnost ne znači da osoba pokušava da uguši nepresušni tok misli; ona dozvoljava da misli dolaze i odlaze, ostajući samo svedok svega toga. Možda će neko pod rečju svesnost podrazumevati nešto drugo, ali prethodno objašnjenje je ono kako je mi definišemo. Kada je osoba dovoljno opuštena, naročito do dubljih nivoa podsvesti, svesnost će sama biti usredsređena na jednu stvar.

Krija joga ne pretpostavlja povlačenje svesti iz spoljašnjeg okruženja. Ljudi su u današnje vreme naviknuti na ekstrovertnost i na svest koja luta tamo-amo, a ne na usredsređenost na samo jednu stvar, kada ništa drugo ne postoji. Ako ne možete da se koncentrišete i vaša svest skače s jednog na drugo, nije važno – samo nastavite praksu krija joge bez brige i frustracije. Krija joga ne zahteva povlačenje svesti ka jednoj stvari; ona zahteva baš suprotno – da pomerate svoju svesnost sa tačke na tačku.

Sama reč krija znači aktivnost ili pokret, a u ovom kontekstu to je aktivnost ili pokret svesnosti ili svesti. Reč krija takođe znači praktično ili uvodno, a u ovom slučaju to je uvodna praksa koja vodi u jogu; joga je ovde kulminacija, spajanje, vrhunac prakse, a ne proces, kako je inače razumemo. I kao što smo već objasnili, za razliku od drugih oblika joge, krija joga ne zahteva obuzdavanje mentalnih fluktuacija, već traži da podstičete aktivnosti u svesti.

Krija joga je drevna veština i kroz praksu i iskustvo razvijala se tokom vremena. Prakse ili krije su kasnije i zapisane, pa se mogu naći u mnogim tantričkim tekstovima. Zabeležene su na sanskritu, i samo nekoliko je prevedeno na druge jezike. Puni oblik krija joge sastoji se od kombinacije preko sedamdeset krija. Ipak, uglavno se zna za dvadesetak.

Dean Raskovic

Krija jogu su učili mnogi ljudi u celom svetu. Mnogi su iskusili njene blagodeti, ali ima i onih koji su dobili malo, iako su vežbali redovno i sa posvećenošću. Greška je uglavnom u redosledu vežbi. Ako je redosled pogrešan, sistem krija joge gubi svoju snagu, jer krije su međusobno povezane. To je isto kao u muzici. Postoji određeni broj muzičkih nota. Ako note svirate po određenom redosledu, uslediće divna muzika. Ako ih svirate po drugom redosledu, možete dobiti neprijatnu buku. Dakle, redosled je ključan. Isto je i u vežbama krija joge.

Takođe, važna je i dobra priprema. Još jednom da napomenemo, mnogi ljudi uče krija jogu već pri prvom upoznavanju sa jogom uopšte, pa ne mogu da osete njene blagodeti jer njihova tela i umovi nisu spremni, to jest, ne mogu da izvedu ni osnovne vežbe joge. Treba se dobro pripremiti, a to podrazumeva sledeće:

1. Kontrola tela i dobro zdravlje. Ovo je osnovni cilj i dostiže se kroz hata jogu. Pod kontrolom tela ne mislimo na onu vrstu kontrole koju imaju cirkuzanti, već taman toliko da možete da izvedete vežbe, na primer, krija joge, sa lakoćom. A o zdravlju ne treba ni govoriti, jer ono nije važno samo radi uspešnog izvođenja vežbi krija joge već se to podrazumeva i u svakodnevnom životu. Ako imate zdravstveni problem ili vas nešto boli, teško je da mislite na nešto drugo, pa tako ne možete ni da vežbate krija jogu ili neku drugu višu praksu joge.Jedna od blagodeti joge je i poboljšanje zdravstvenog stanja, što se postiže kroz asane, pranajame i razne tehnike čišćenja tela.

Kada ovladate telom i zdravljem, praksa krija joge postaje lakša, jer vas neće ometati razne fizičke neugodnosti. Tad možemo da zaboravimo na telo i usmerimo svesnost u drugom pravcu.

2. Mudre i bande. Mudre i bande stimulišu nerve i lučenje endokrinih žlezda i stimulišu bioenergiju u telu. Mudre su takođe simbolične predstave psiholoških stanja. Ovo je veoma jednostavan i osnovan opis mudri i bandi.

3. Razvoj svesti o disanju. Šta je svest o disanju? To je veoma lako i svako može naučiti vežbom. To je nešto poput svesti o činjenici: Ja udišem, ja izdišem. Ovo možete raditi čak i dok razgovarate ili mislite na nešto sasvim drugo, isto kao i kad sedite opušteno zatvorenih očiju. Može se raditi bilo kada, u bilo kojim okolnostima, pa i sada dok čitate ove redove i istovremeno razumete sve što je napisano. S vemenom i vežbanjem moći ćete da obavljate sve dnevne aktivnosti, a da ostanete svesni svog disanja.

Svesnost o disanju znači da ste istovremeno svesni svoje svesti. Drugim rečima, ako ste svesni da dišete, onda ste takođe svesni svoje svesti. Mnogi ljudi zaboravljaju na to da su svesni; oni su obuzeti svojim mislima i obavezama. Biti svestan svog disanja znači da neprestano znate da ste svesni svog bića; više niste izgubljeni u raznim mentalnim i fizičkim aktivnostima.

Kao mala digresija, pomislite na razliku između životinje i ljudskog bića. Životinja se hrani, spava i obavlja druge uobičajene aktivnosti tokom života. Ljudsko biće se takođe hrani, spava itd., ali postoji jedna bitna razlika: mogućnost da zna da upravo nešto radi, dok životinja čini stvari a da toga nije svesna. Takođe, postoji razlika u stadijumima ljudskog razvoja. Svi ljudi misle, ali samo oni koji su više osvešćeni mogu da posmatraju sebe dok misle. Oni mogu da se distanciraju i postanu svedoci procesa mišljenja u svom umu. Ovo je cilj osvešćivanja disanja: neprestano podsećati sebe svoje sposobnosti da budeš svestan ili da budeš svedok ili posmatrač svojih mentalnih ili fizičkih aktivnosti. Svest o disanju je osnovni deo krija joge.

4. Upoznavanje sa psihičkim kanalima i čakrama. Kroz psihičke kanale teče svesnost o disanju i svest psihe. Postoje mnogi psihički kanali, a jedan od njih nalazi se duž centra kičmenog stuba, od vrha do dna. Lako je objasniti putanje psihičkih kanala, ali važno je da osoba sama oseti put kojim prolazi svesnost o disanju.

Postoji dobar razlog zašto je ovakva svest u pokretu važna za krija jogu. Psihički kanali prolaze kroz razne nervne pleksuse u telu, naročito one koji se odnose na simpatički i parasimpatički nervni sistem. Svesnost o ovim centrima stimuliše nervne impulse, što utiče na psihološke i biohemijske promene u telu. Ovo se može iskusiti čak i posle kraćeg perioda vežbanja, i to kao smirenost, opuštenost i jasnoća misli. Sve se dešava zato što su nervni pleksusi povezani sa mozgom i endokrinim žlezdama. Naročito su važni nervi u osnovi i na vrhu kičme koji su deo parasimpatičkog nervnog sistema. On nastoji da smanji nervnu napetost, za razliku od simpatičkog nervnog sistema koji pokušava da proizvede napetost i spremnost uma i tela da se suoči sa spoljašnjim događajima. Svesnost o gornjem i donjem delu kičme ili psihičkog kanala duž kičme jeste važan deo krija joge. Stimulacijom parasimpatičkog nervnog sistema dolazi do opuštanja tela i uma. Takođe, u to su uključeni i mnogi drugi faktori koji će kasnije biti objašnjeni.

Dean Raskovic

Krija joga je bila smatrana tajnom veštinom, jer učenje je prenošeno usmeno sa gurua na sledbenika. Zbog ovakvog načina podučavanja, nastali su mnogi mitovi. Ljudi su počeli da veruju da je krija joga neki tajni sistem koji praktikuje malo ljudi. Neki su mislili da moraš da poseduješ posebne kvalifikacije da bi učio i vežbao krija jogu i da moraš biti u celibatu, u striktnom suzdržavanju od seksa. Sve ove ideje su potpuno pogrešne. Krija jogu mogu praktikovati svi ljudi, bez izuzetka. Zašto bi ona bila ograničena na mali broj ljudi? Ipak, potrebna je neophodna priprema da bi rezultati bili pozitivni; ali, to je očekivano za početak bilo kakvog učenja. Ako želite da usavršite bilo koju veštinu, iz bilo koje oblasti, morate početi od osnovnih pravila i tehnika.

Krija joga ne traži suzdržavanje od seksualnog života. Zašto bi? Seks je sastavni deo života i ne treba se toga kloniti. Krija je nastala iz tantre, a od svih spiritualnih tehnika, tantru najčešće povezuju sa seksom. Ali, zapravo, tantra ohrabruje seks pod određenim okolnostima, to jest kao sredstvo ka spiritualnosti. Naravno, mnogo se pisalo o zadržavanju seksualne energije i njenom uzdizanja u duhovnu moć. Ova ideja je nažalost pogrešno shvaćena. Kada se govori o sublimiranoj seksualnoj energiji i njenom usmeravanju u više nivoe, uglavnom se promašuje cela poenta. Transformacija semene tečnosti u ojas ili duhovnu moć se često pominje, ali i to je pogrešno shvaćeno. U stvari, reč je o transformaciji misli o seksu ka nečem duhovnom. Mnogi ljudi troše ogromnu količinu umne moći i energije na seksualne fantazije. Kada bi se ta ista energija kanalisala ka duhovnijim težnjama, usledile bi mnoge dobiti. Nije neophodno apstinirati. Nastavite sa svojim seksualnim životom, ali nemojte neprestano da mislite o tome. Usmerite misli u drugom pravcu, i to ne obavezno ka duhovnom; već ka nečem što radite, učite ili bilo čemu što vas zanima. Na ovaj način otkrićete novu dimenziju moći razmišljanja i fizičke aktivnosti. To znači uzdizanje seksualne energije. Konačno, praksa krija joge ne zahteva da promenite način života.

Kroz iskustvo podučavanja različitih tehnika joge, primetili smo značajnu razliku u reakcijama ljudi na krija jogu i druge sisteme vežbanja koji zahtevaju pojačanu koncentraciju. Kada pokušavaju da se koncentrišu, ljudi postaju napeti, zaboli ih glava, što je suprotno od efekta koji se želi postići. Ubrzo postaju isfrustrirani, gube interesovanje za vežbanje, češu se, vrpolje i u celini osećaju nelagodnost. Počinju da otvaraju oči i njihova svest počinje da luta i više nego inače. Izgleda da se javlja reakcija na pokušaj koncentrisanja, um se buni i čini upravo suprotno od željenog. Ali, sa krija jogom je drugačije. Zato što se ne traži duboka koncentracija, već samo izvođenje vežbe, usredsređenost i opuštenost dolaze spontano. Um je poput nevaljalog deteta. Ako mu kažete da uradi jednu stvar, ono će uraditi baš suprotno. Tako, ako od uma zatražite da se koncentriše, on će početi da luta. U krija jogi, traženjem od uma da luta ako to želi, ispostavi se da on želi da se usredsredi. Tada spontano nastupa meditacija i svesnost počinje da istražuje razne nivoe podsvesnog i nesvesnog dela uma.

Kada počnete da spoznajete i razumete šta leži u podrumima vašeg uma, u ogromnom mentalnom rezervoaru kojeg inače niste svesni, tada nastupa iskorenjivanje fobija i strahova, kompleksa i tenzija koji vas život čine nesrećnim. To je ona podsvest, negativne mentalne samskare (impresije) koje neprestano deluju ispod površine normalne svesti i uzrokuju psihičke poremećaje. Često se osećamo nesrećno i depresivno. Uglavnom ni sami ne znamo zašto se tako osećamo. Razlog leži u fobijama, strahovima, lošim sećanjima itd. Postajući svestan toga, kopajući kroz sopstveni um, ublažavate negativne uticaje na život. Ako ne znate šta je glavni razlog vaše nesreće, kako možete da popravite situaciju? Što više problema uklonite, bićete srećniji. Ovo je takođe način lečenja emotivne nestabilnosti, nervnih poremećaja i raznih vrsta psihološkoh problema koji su zarazili ljude po celom svetu. Bilo je mnogo pokušaja da se pronađe način da se ljudi učine srećnijima, ali postoji samo jedan siguran put ka tome: opustite svoj um, upoznajte svoj um i izbacite sve đubre iz njega.

Prva prepreka u jogi je opuštanje uma pri punoj svesnosti. Ako možete da dostignete zadovoljavajući nivo mentalne opuštenosti, istovremeno će se vaša svesnost okrenuti ka unutra da bi istražila um. U početku će se sve dešavati na površnom nivou, ali s vremenom počećete da uviđate svoje dublje probleme u obliku simboličnih vizija. To je nivo na kojem vi zaista počinjete da se oslobađate svojih dubokoukorenjenih problema. Ako opustite um i zaspite, ništa nećete dobiti jer nećete biti svesni svog uma i njegovog sadržaja. Vaša svesnost nije tamo.

Mi smo shvatili da je za današnjeg čoveka najbolji metod krija joga. Bez gušenja lutajuće prirode svesnosti, i time pojave još veće napetosti, krija joga teži da svesnost spontano postane usredsređena. Krija joga pomaže kod oslobađanja od mora, kompleksa, strahova u umu koji život čine nesrećnim događajem. Nije potreban napor da bi se uklonili ovi problemi. Jednostavno vežbate i s vremenom će misli postati bistrije.

Ne postoje ograničenja kod praktikovanja krija joge. Godine, ishrana, društveni položaj, religija ili bilo šta drugo ne mogu vas sprečiti da vežbate. Sve što vam treba je želja i istrajnost u promeni sopstvenog života.